Zpět na hlavní stránku

Zápis z Okresního shromáždění OS ČLK v Děčíně 2004


Zápis z okresního shromáždění v Děčíně
konaného dne 18. února 2004 v Děčíně

V sále Kulturního střediska Střelnice se sešlo 91 členů z celkem 320 členů zapsaných v seznamu OS ČLK, tj. 28,1% ze zapsaných členů. Okresní shromáždění tedy nebylo usnášení schopné a nepřijalo usnesení.

V úvodu shromáždění přítomní přijali

Návrh programu předloženého předsedou:

 1. Zahájení, volba komisí (mandátové, volební a návrhové)
 2. Zpráva předsedy o činnosti za uplynulé období
 3. Vystoupení zástupců ČLK, měst a dalších hostů
 4. Vystoupení zástupců zdravotních pojišťoven
 5. Řádná volba předsedy okresního sdružení, doplňovací volby členů představenstva a delegáta na sjezd
 6. Zpráva RK OS ČLK a zpráva ČR OS ČLK
 7. Diskuse ke zprávám
 8. Zpráva o hospodaření O SČLK a návrhu rozpočtu na rok 2004, případná diskuse
 9. Vyhlášení výsledků voleb

Poté předseda dr. Plhoň přivítal hosty - zástupce měst s rozšířenou pravomocí, zástupce nemocnic a zdravotních pojišťoven:

Hosté:

 • MUDr. Josef Liehne, člen představenstva ČLK, předseda OS ČLK Ústí n. L.
 • PharmDr. Jindřich Šmíd, předseda okresního sdružení České lékárnické komory v Děčíně
 • PhDr. Václav Lešanovský - zástupce Města Děčína
 • MUDr. Josef Tošovský - zástupce Města Varnsdorf
 • Ing. Miloslav Řehák - ředitel Nemocnice Děčín
 • MUDr. Michal Marek - ředitel OP VZP Děčín
 • Ing. Ludmila Švarcová - zástupce ředitelky ZP METAL ALIANCE

Omluveni: ředitel pobočky ZP MV ČR Ústí nad Labem Ing. Milan Měkota.

Přítomní zvolili pracovní komise v následujícím složení:

Pracovní představenstvo OS ČLK 2004
 1. mandátová komise - MUDr. Čapková, MUDr. Lazarová, MUDr. Koudelová
 2. volební komise - MUDr. Popelka (předseda), MUDr. Šrámková, MUDr. Ullrychová
 3. návrhová komise - MUDr. Sucharda, MUDr. Ullrych, MUDr. Košařová

Zpráva předsedy OS ČLK o činnosti

Okresní shromáždění vyslechlo zprávu předsedy OS ČLK o situaci a činnosti komory i okresního sdružení.

Všichni přítomní uctili minutou ticha kolegy, kteří zemřeli v roce 2003 a na začátku roku 2004 - MUDr. Otto Švec, MUDr. Robert Vít, Csc., MUDr. Luboš Bílý, MUDr. Ivan Šimko, MUDr. Osvald Rohrbach.

Dále vystoupili se svými příspěvky nový ředitel Nemocnice Děčín pan Ing. Miloslav Řehák a místostarosta Děčína pan PhDr. Václav Lešanovský. Příspěvek přednesl také zástupce představenstva ČLK a Krajské rady ČLK pan MUDr. Josef Liehne.

Odstupující předseda OS při přednesu zprávy o činnosti

Následovala řádná volba předsedy okresního sdružení Děčín na dalších 5 let a doplňovací volby do představenstva, revizní komise a do funkce delegáta sjezdu. Protokol o volbách je přílohou zápisu.

Volba předsedy OS ČLK Děčín na období 2004 až 2009

Nová předsedkyně OS ČLK Děčín

Důvodem voleb byla abdikace MUDr. Františka Plhoně na funkci předsedy OS ČLK Děčín.

Předseda volební komise MUDr. Zdeněk Popelka vyhlásil výsledek volby předsedy:

Předsedkyní OS ČLK Děčín byla zvolena MUDr. Alena Sellnerová - získala 87 hlasů = 95,6 % přítomných.

Zpráva předsedkyně RK OS ČLK Děčín - předložila MUDr. Alena Sellnerová

Přítomní byli seznámeni s činností RK OS ČLK Děčín za uplynulé období od konání minulého OS.

Zpráva předsedkyně ČR OS ČLK Děčín - předložila MUDr. Marcela Černá

Zprávu o činnosti čestné rady přednesla MUDr. Čapková

Přítomní byli seznámeni s jednotlivými kauzami, které za uplynulý rok řešil senát Čestné rady OS ČLK Děčín.

Výzva lékařům, aby nepodceňovali konání senátu a aktivně se zajímali o svá práva i povinnosti, které ukládá Disciplinární řád. Informace o volbě Rytíře ČLK.

Přes opakované výzvy nikdo k předloženým zprávám nediskutoval.

Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2004 + schválení

Zprávu o hospodaření přednesl MUDr. Martin Ullrych (v příloze). Rozpočet byl přednesen, je navržen jako vyrovnaný, ale protože Okresní shromáždění není usnášeníschopné - není přítomna nadpoloviční většina zaregistrovaných členů, bude návrh rozpočtu na rok 2004 zaslán jako v minulých letech ke schválení RK ČLK v Olomouci.

Volba člena představenstva OS ČLK Děčín

- doplňovací volby - 2 členů (abdikace MUDr. Martina Ullrycha a MUDr. Jiřího Fluska):

Pro oblast Děčínska (JIH) zvolena MUDr. Jiřina Johanidesová 27 hlasů = 49,1% přítomných

Pro oblast Šluknovska (SEVER) zvolen MUDr. Zdeněk Corn 10 hlasů = 40,0% přítomných

Volba revizní komise OS ČLK Děčín

- doplňovací volby - 1 člen (abdikace MUDr. A. Sellnerové, která byla zvolena za předsedkyni OS ČLK Děčín):

Pro oblast Děčínska (JIH) zvolen MUDr. Ivan Sucharda - 29 hlasů = 56,9% přítomných.

Volba delegáta na sjezd OS ČLK Děčín

- doplňovací volby - 1 člen (abdikace MUDr. Evy Šrámkové):

Pro oblast Šluknovska (SEVER) zvolen MUDr. Ivan Sucharda - 12 hlasů = 48% přítomých

Volba předsedy revizní komise OS ČLK Děčín

neproběhla v rámci okresního shromáždění vzhledem k nepřítomnosti dvou z pěti členů, je plánována na den 3. 3. 2004, kdy proběhne za přítomnosti členky volební komise MUDr. Ullrychové stejně, jako volba místopředsedy okresního sdružení z řad členů doplněného představenstva OS.

Návrhová komise připravila tento zápis o průběhu, vzhledem k neusnášeníschopnosti okresního shromáždění nebyl jeho obsah hlasován.

Jednání Okresního shromáždění bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Za návrhovou komisi: MUDr. Ivan Sucharda

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster