Zpět na hlavní stránku OS ČLK

Poradna pro lékaře

[ Cizinci ] [ Dokumentace ] [ Neschopenky ] [ Poplatky ] [ Registrace ] [ Zákony ]


Na této stránce uveřejňujeme pomůcky a návody pro lékaře. I když přípravě materiálů věnujeme velkou péči, neručíme za případné škody, vzniklé v souvislosti s použitím našich rad.

FAQ neboli vaše časté dotazy

Některé vaše dotazy mohou zajímat více našich návštěvníků. Proto jsme se rozhodli ty dotazy, které mají širší platnost, zveřejňovat v anonymní podobě. Nic to nemění na tom, že tazatelům osobně odpovídáme .. (na celý materiál).


Co je nového v problematice zdravotnické dokumentace?

Nová Vyhláška o zdravotnické dokumentaci přináší řadu zásadních úprav i detailních doplnění, která musí každý zdravotnický pracovník znát. Proto jsme pro vás připravili dost obsáhlý přehled nových pravidel.

Současně byly revidovány a doplněny i starší materiály o zdravotnické dokumentaci a o předávání informací mezi lékaři!

Náplň a úkoly služby posudkového lékařství podle nejnovějších právních předpisů

Souhrnný materiál k problematice organizace posudkové služby v souvislosti se zřízením posudkové služby na Úřadech práce - poskytla naše členka MUDr. Julie Wernerová.

Nová právní úprava posuzování, rozhodování a potvrzování dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování

Dnem 1. ledna 2009 vstupuje konečně v platnost zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Kromě řady dalších změn dochází také k zásadní změně právní úpravy posuzování dočasné pracovní neschopnosti osob, která je nyní upravena přímo v zákoně a ne podzákonnou normou (dosud Vyhláškou č. 31/1993 Sb.).

I když řada věcí není po pročtení zákona zcela jasná a bude zapotřebí ještě konzultovat některé problémy, předkládáme zatím k studiu část zákona, týkající se právě posuzování dočasné pracovní neschopnosti. Širší komentář doplníme v krátké době.

Kteří nelékařští zdravotničtí pracovníci musí mít registraci podle zákona č. 96/2005?

Situace je nejasná, zákon obtížně srozumitelný a do konce přechodného období již zbývá jen necelý rok. Mají mít sestry v ordinacích lékařů registraci? Mají ji mít i sestry v nemocnicích? ... (»» celý materiál)

Změny v poskytování zdravotní péče cizincům ze zemí Evropské unie

Vstupem ČR do EU došlo k významným změnám jak pro naše občany, požadující lékařskou péči v ostatních zemích EU, tak i pro cizince přicházející ze zemí EU ... (»» celý materiál)

Změny ve zdravotnických zákonech a jejich dopady

Co se změnilo po schválení nových zákonů o vzdělávání zdravotnických pracovníků? Co z nich vyplývá pro pracovníky, kteří jsou již v praxi? Kdo musí a kdo nemusí prokazovat svou způsobilost k výkonu povolání lékaře a kdo musí a kdo nemusí svou specializaci obhajovat: ... (»» celý materiál)

Posuzování a potvrzování dočasné pracovní neschopnosti (zatím ne podle platného zákona!)

Pracující občan je dočasně neschopen, když lékař zjistí a uzná, že není schopen nadále dočasně vykonávat současnou činnost. Pokud občan vykonává více různých činností, ...  (»» celý materiál)

Zásady léčení cizinců v České republice (před vstupem ČR do EU)

Ministerstvo zdravotnictví ČR hradí na základě mezinárodních dohod, smluv a úmluv, uzavřených s vládami jiných zemí, bezplatně poskytnutou zdravotní péči pro určité kategorie cizinců, pobývajících na území ČR, a jen v určitém rozsahu ...   (»» celý materiál)

Zdravotnická dokumentace (doplněno podle stavu v květnu 2007)

slouží nejen jako pracovní nástroj při léčbě, ale také jako doklad či dokonce důkaz v případě forenzního projednávání postupu lékaře při léčení. Špatně vedená dokumentace může utvrdit podezření na chybný postup (nebo přinejmenším znemožnit prokázání správného postupu), zatímco dobře vedená dokumentace může ochránit ...   (»» celý materiál)

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

K vysvětlení některých problémů při aplikaci novely zákoníku práce vydalo Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí za účasti předsedy Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče DOPORUČENÍ, ...   (»» celý materiál)
 

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2009 Webmaster