Zpět na hlavní stránku

Zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny
- co je nového, důležitého, zajímavého

(starší informace hledejte v archivu)V příloze zasílám stanovisko předsedy vlády na "loupež", provedenou OZP, která některým z nás bez předchozí kalkulace či vysvětlení odečetla určitou sumu z vyúčtování za květen s odkazem na § 17 zákona č.  48/1997 Sb., přesto, že jsme protestovali proti tomu a žádali o vysvětlení a zdůvodnění tohoto kroku.

Jeden z nás si stěžoval panu premiérovi a jeho stanovisko nyní pro informaci posílám. Posílám jako radu, jak postupovat. Kromě toho jsou vítané žaloby na neoprávněné obohacování této pojišťovny, koncept žaloby připravuje vedení Svazu ambulantních specialistů (SAS). [F.Plhoň]

Stížnost na postup Oborové zdravotní pojišťovny


Č.j.  12204/05-OSV


Vážený pane doktore,


panu předsedovi vlády byla doručena kopie Vašeho elektronického podání, ve kterém si stěžujete na postup Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví vůči ambulantním specialistům.


š dopis jsme předali k informaci a k zvážení dalšího postupu paní ministryni zdravotnictví. Podle oficiálního výkladu Ministerstva zdravotnictví nemá zdravotní pojišťovna právo užívat ustanovení odst. 14 § 17 jako celoplošného regulativu vůči celému segmentu – např. ambulantním specialistům – a nemá je nutit podepsat smlouvu, která je v rozporu s výsledky dohodovacího řízení.

S pozdravem                                                       Mgr. Jitka  V o d r á ž k o v á
                                                                vedoucí oddělení          


Vážený pan
MUDr. David Rath
prezident
Česká lékařská komora
Lékařská 2
Praha 5

Otevřený dopis SZP ČR prezidentu České lékařské komory

Vážený pane prezidente Rathe,

Svaz zdravotních pojišťoven ČR vnímá velmi negativně současnou situaci ve financování zdravotní péče a ještě více její další možný vývoj v roce 2005, za který se Vy snažíte lobbovat.

S Vaším přispěním byl připraven návrh vyhlášky o financování některých vybraných skupin poskytovatelů zdravotní péče. Klíč, podle kterého byly vybrány, je tajemstvím, které neznají zdravotní pojišťovny a ani většina poskytovatelů. Po ekonomických rozborech vypracovaných nezávisle na VZP a na SZP ČR dospěly zdravotní pojišťovny k jednoznačným závěrům, které již byly publikovány v médiích. V průběhu roku 2005 dojde k razantnímu zvýšení zadluženosti systému veřejného zdravotního pojištění a lékaři - především v ambulancích se dostanou do velkých finančních a provozních problémů. Krátkodobě sice mohou mít dle navržené vyhlášky profit, což zřejmě očekáváte, ale velmi rychle peníze dojdou a pojišťovny budou prodlužovat lhůty splatnosti. Nejdříve VZP a postupně možná i všechny ostatní zdravotní pojišťovny.

Ve Vašich výrocích, stejně jako v hodnocení MZ, nebyla k dopadům navrhované vyhlášky uvedena žádná analytická čísla, která by vyvracela rozbory zdravotních pojišťoven vycházející ze zkušeností minulých let. Pouze obecně konstatujete, že navýšení úhrad o 3 % je kryto finančními možnostmi systému veřejného zdravotního pojištění. Nekonkretizujete však faktické dopady, které budou činit v některých případech až 20 % navýšení. V minulých letech právě vyhlášky MZ razantně navýšily úhrady především do nemocnic a způsobily tak odliv prakticky všech rezerv z účtů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a prohloubily zadluženost VZP. Zcela cíleně pak používáte nepravdivé výroky o tom, že VZP se zadlužila v době, kdy MZ vyhlášky nevydávalo. Překrucování pravdy je pro Vaše tvrzení bohužel typické.

Zarážející je fakt, že ačkoliv si podstatná část lékařů dobře uvědomuje nebezpečí, které jim hrozí vydáním vyhlášky, vznikající za Vašeho přispění, a má obavy o další budoucnost svých ordinací, vy na toto jako "obhájce" jejich "práv" neberete ohled.

Ve svých kontroverzních výrocích na jednu stranu dlouhodobě kritizujete výši provozních nákladů zdravotních pojišťoven a na druhou stranu jim vyčítáte neschopnost v revizní činnosti u poskytovatelů. Poukazujete na výhodné smlouvy lékařů, kteří spolupracují se zdravotní pojišťovnou, popisujete korupční prostředí v nich či hovoříte o zneužívání péče v některých segmentech zdravotní péče. Všechny tyto výroky mají jeden společný rys - neadresnost ve stylu "jedna paní povídala". Vy jako prezident České lékařské komory byste nepochybně takové poznatky mít mohl, avšak nikdy jste neposkytl žádné zdravotní pojišťovně konkrétní informace.

Nakonec, nejen z titulu Vaší funkce, by to měla být Vaše povinnost. Je však zcela jasné, že žádné konkrétní důkazy nemáte a jedná se výhradně o populistické invektivy. Ke svému zviditelňování prostřednictvím mediálních útoků si vybíráte oběti kdekoliv - mezi pojišťovnami, lékaři a lékárníky, či politiky. Velká kritika se z Vašich úst dokonce snesla i na evropské instituce a často si přes média vyřizujete i své osobní účty.

Vyzýváme Vás jako představitele profesní organizace, která má garantovat kvalitu zdravotní péče poskytované pacientům, k zodpovědnosti a čestnému jednání. Pokud máte konkrétní informace o zneužívání systému veřejného zdravotního pojištění, zveřejněte je, ať se mohou řešit. Pokud je nemáte, mlčte.

Vaše prohlášení z 11. 1. 2005, které se objevilo na webových stránkách ČLK je vrcholem demagogie a je evidentně účelové. Za domácí úkol si zkuste vypočítat, jaký nárůst dělá automatická valorizace režijních nákladů v sazebníku výkonů, kolik dělá nárůst nákladů z titulu nových léčiv a materiálů, z titulu nových medicínských technologií, z titulu demografického vývoje obyvatel, z titulu nákladů na péči poskytnutou v EU apod. Podobné invektivy, které jste uvedl na naši adresu je možné říci pouze z neznalosti nebo jako účelovou manipulací s veřejností.

Přestože evidentně poškozujete nejen dobré jméno zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, ale i celý systém veřejného zdravotního pojištění, nepožadujeme Vaši rezignaci. Tímto dopisem chceme upozornit na Váš výrazný podíl na situaci, která nastane vydáním vyhlášky o úhradách zdravotní péče na 1. pololetí 2005, na problémy s provozem, které vzniknou lékařům, zdravotnickým zařízením a občanům při hledání kvalitní zdravotní péče v následujícím období.

Vyzýváme Vás, pane prezidente, k ukončení mediálních útoků a k zodpovědnému přístupu k českému zdravotnictví, poskytovatelům zdravotní péče i pacientům.

V Praze dne 13. 1. 2005

Za Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Ing. Jaromír Gajdáček, výkonný ředitel

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster