Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

8. seminář gynekologů Českosaského Švýcarska ZMĚNA DATUMU KONÁNÍ. Nový termín pátek 6.4.2018.

Hotel Kristin Hrádek, Maxičky 30, Děčín začátek: 06.04.2018 - 18:00h
konec: 06.04.2018 - 20:00h
Prezence: 17:00h
Další - tentokrát mezinárodní - seminář pro regionální gynekology.

Vzdělávací akce pořádaná OS ČLK Děčín

 

Evid. č. Děčín
Evid. č. Praha

49810-2018

32/18/002

Přednáška

Moderní metody a trendy léčby karcinomu prsu
Stephan Paessler - Gynekologicko - senologické odd., Sachsische Schweiz Klinik Sebnitz, Německo

Přednáška

Druhotrimestrální screening - někdy i detektivní pátrání
MUDr. Pavel Rubeš - Gynekologicko-senologické odd., Sachsische Schweiz Klinik Sebnitz, Německo

Přednáška

Předčasné ovariální selhání
MUDr. Helena Neumannová - gyn. por. odd. Nemocnice Na Bulovce

Přednáška

Zvětšíme vám penis o 7 cm za měsíc! Realita nebo mýtus?
MUDr. Marek Broul, Ph.D. - Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL a Sexuologické odd. MNUL KZ, a.s. Ústí n. Labem

Přednáška

Mužská antikoncepce - vasektomie a její možnosti
MUDr. Marek Broul, Ph.D. - Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL a Sexuologické odd. MNUL KZ, a.s. Ústí n. Labem

Nutnost přihlášení

Přihlášení nutné, počet míst je omezen

Další poznámky

Občerstvení pro účastníky je zajištěno.
Ubytování v hotelu Kristin Hrádek si každý musí zajistit sám!!

 

Přihlásit se můžete:

  1. zde vyplněním webového formuláře (přihlašte se před tím svým jménem a heslem)
  2. pomocí SMS na tel 607 246 323 ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
  3. pomocí e-mailu na kancelar.dc(at)clk.cz ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
  4. pomocí e.mailu na: mariestas(at)email.cz
  5. poštou na adresu: MUDr. Marie Šťastná, gyn. ordinace, Nám. 28. října 818, 407 21 Česká Kamenice

[ Počet přihlášených: 2 | Maximum přihlášek: 25 ]

Přihlášení na seminář

 1.Příjmení
 2.Jméno
 3.E-mail
 4.Telefon
 5.Firma
 6.Ulice
 7.Město
 8.Zpráva