Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Obecné informace o inzerátech a nabídkách

Na těchto stránkách uveřejňujeme:

Uveřejnění inzerátu je zpravidla

  • pro členy okresního sdružení lékařů v Děčíně ZDARMA,

  • pro ostatní členy České lékařské komory a zdravotnické pracovníky poplatek za uveřejnění na dobu 1 měsíce 100,- Kč,

  • pro státní orgány a obecně prospěšné instituce ZDARMA,

  • pro ostatní subjekty činí poplatek za uveřejnění na dobu 1 měsíce 200,- až 600,- Kč, při delším zájmu je dohoda o ceně individuální.

Inzeráty zdarma uveřejňujeme zpravidla na dobu 3 měsíců, déle jen při opakovaném ujištění, že nabídka stále trvá.

Žádosti zasílejte písemně, faxem nebo e-mailem na naši adresu.

A NEZAPOMEŇTE UVÉST SVOU PLNOU ADRESU A DALŠÍ FAKTURAČNÍ ÚDAJE!