Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Okresní orgány České lékařské komory

po volbách v březnu 2015

Přehled orgánů a funkcionářů ČLK v okrese Děčín.

Poštovní spojení:

Kancelář okresního sdružení ČLK
Čestná rada OS
Teplická 371/72
405 02    D Ě Č Í N 4
(kancelar.dc[zavináč]clk.cz )

Členové Okresního sdružení lékařů České lékařské komory

Členem České lékařské komory je ze zákona každý lékař, který pracuje v léčebné a preventivní činnosti. Členem Okresního sdružení lékařů Děčín je ten lékař, který se zde registruje; většinou jsou to lékaři, pracující v okrese Děčín, každý lékař ale může být registrovan v libovolném okrese. Členem může být dobrovolně také lékař, který neprovozuje lékařské povolání (např. pracující ve vědě, školství či farmaeutickém průmyslu), ale také lékaři již nepracující - důchodci.

Zastupuje navenek okresní sdružení lékařů, z pověření představenstva jedná s okresními orgány státní správy i samosprávy. Je členkou představenstva okresního sdružení lékařů. Je zástupkyní okresního sdružení lékařů v Radě Ústecké kraje ČLK.

Pracoviště:

NZZ ordinace PL pro dospělé

Ordinace praktického lékaře pro dospělé (+Ferox)
J.Š. Baara 26
Děčín 40502

Zastupuje předsedkyni v době její nepřítomnosti nebo je-li jí k tomu pověřena. Je členkou představenstva okresního sdružení lékařů.

Pracoviště:

Gynekologická ambulance
Myslbekova 5
Děčín 40502

Představenstvo okresního sdružení je řídícím a výkonným orgánem okresního sdružení, zajišťuje činnost okresního sdružení mezi zasedáními okresního shromáždění a realizuje jeho usnesení, mimo jiné vede seznam členů okresního sdružení, hospodaří s majetkem okresního sdružení, vyjadřuje se k žádostem členů okresního sdružení, odesílaných k rozhodnutí představenstvu komory, zřizuje a provozuje kancelář okresního sdružení.

Členové:

Pracoviště:

LUŽICKÁ NEMOCNICE a poliklinika

ARO
U Nemocnice 1298/6
Rumburk 40801
 • MUDr. Zdeněk Corn , praktické lékařství pro dospělé
  všeobecné lékařství,
  Mikulášovice
  ( )

Pracoviště:

NZZ ordinace PL pro dospělé

Zdravotní středisko
Hlavní 40
Mikulášovice 40779

Pracoviště:

NZZ ordinace chirurga

Ambulance chirurga
Tř. 9. května 695/10 A
Rumburk 40801
 • MUDr. Dana Kučerová , praktické lékařství pro dospělé
  interní lékařství,
  Děčín
  ( )

Pracoviště:

NZZ ordinace PL pro dospělé

Ordinace PL pro dospělé
Teplická 29/27
Děčín 40502
 • MUDr. Jaroslava Pohořelá , praktické lékařství pro dospělé,
  Děčín
  ( )

Pracoviště:

NZZ ordinace PL pro dospělé

Ordinace PL pro dospělé
Úzká 167/8
Děčín 40501

Pracoviště:

NZZ ordinace nefrologa + internisty

Nefrologická a interní ambulance
Tř. 9. května 695/10 A
Rumburk 40801
 • MUDr. Marie Šťastná , gynekologie a porodnictví 2,
  Česká Kamenice
  ( )

Pracoviště:

MUDr. Marie Šťastná, gynekologická ordinace s.r.o.

Poliklinika Česká Kamenice
Nám. 28.října 818
Česká Kamenice 40721

Pracoviště:

NZZ MUDr. Bureš Radoslav

Ambulance ORL (budova ČVUT-KOKOS)
Pohraniční 1
Děčín 40501

a dále jsou členy představenstva okresního sdružení lékařů předseda a místopředseda OS.

Revizní komise okresního sdružení lékařů je kontrolním orgánem okresního sdružení, kontroluje činnost okresních orgánů i členů okresního sdružení, má právo pozastavit rozhodnutí představenstva okresního sdružení, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy komory, je oprávněna přešetřovat stížnosti na výkon lékařského povolání u členů okresního sdružení a podávat návrh čestné radě okresního sdružení lékařů na zahájení disciplinárního řízení.

Předseda:

Pracoviště:

Nemocnice Varnsdorf

Gynekologicko porodnická ambulance
Karlova 2280
Varnsdorf 40747

Členové:

 • MUDr. Lenka Podolská , praktické lékařství pro děti
  alergologie a klinická imunologie,
  Děčín
  ( )

Pracoviště:

NZZ ordinace pediatra a alergologa

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Litoměřická 107/64
Děčín 40501

Pracoviště:

NZZ ordinace PL pro děti a dorost


Jiráskova 1358/15
Rumburk 40801

Pracoviště:

Foniatrická a ORL ambulancena

MUDr. Vítězslav Veselý
28. října 2891
Česká Lípa 47006

Pracoviště:

NZZ MUDr. Beranová

Ordinace PL
Prokopa Holého 139/21
Děčín 40502

Čestná rada okresního sdružení je disciplinárním orgánem okresního sdružení lékařů, na návrh revizní komise okresního sdružení lékařů zahajuje disciplinární řízení nebo odkládá stížnosti proti členům okresního sdružení lékařů České lékařské komory. Může se vyjadřovat i k obecným otázkám lékařské odbornosti, etiky a morálky.

Předseda:

Pracoviště:

NZZ ordinace gynekologa/porodníka

Zdravotní středisko
Spojenců 193
Děčín 40711

Členové:

Pracoviště:

LUŽICKÁ NEMOCNICE a poliklinika

Oční ambulance
U Nemocnice 1298/6
Rumburk 40801

Pracoviště:

není
není
Děčín 40501

Pracoviště:

NZZ ordinace ORL

Ordinace ORL lékaře
2.polské armády 4/122
Rumburk 40801

Pracoviště:

KZ a.s. - Nemocnice Děcín

Odd. laboratoří a transfúzní služby
U Nemocnice 1
Děčín 40502