Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Zemřela MUDr. Zdenka Dimitrovová

Dr. Dimitrovová, lékařka pracující celou svou kariéru na Děčínsku v oboru ORL, zemřela 21. února 2024 ve věku nedožitých 72 let. Poslední rozloučení proběhne v pátek 1. března 2024 ve 12 hodin v obřadní síni v Děčíně - Folknářích.

Její profesní kariéru popisuje emeritní primář oddělení ORL děčínské nemocnice ZDE.

 

PřílohaPDF

MUDr. Zdenka Skalová – Dimitrovová (2. 5. 1952 – 21. 2. 2024)

Tato kolegyně patřila k významným osobnostem lékařské a zejména odborné otolaryngologické komunity nejen v děčínském okrese, ale na celém území bývalého Severočeského kraje.

Vynikala zejména velkou pracovitostí při dodržení vysoké odbornosti práce a patřila vždy mezi ty, kterým záleželo na tom, aby naše odborná služba byla dostupná za velmi těžkých podmínek při zachování vysokého stupně odbornosti. Všude, kde ji poznali, byla respektována nejen pro své odborné, ale i osobní a povahové vlastnosti. Byla čestná, přímá s otevřenou společenskou a optimisticky naladěnou povahou pravé Moravanky.

Pocházela z prostých poměrů ze Skalice v okrese Znojmo, studovala na gymnaziu v Moravském Krumlově a lékařské fakultě brněnské, tehdy Purkyňovy, dnes Masarykovy univerzity. Na podkladě smlouvy se Severočeským krajem pobírajíce krajské stipendium, nastoupili se svým tehdejším manželem do práce v děčínské nemocnici. MUDr. Zdenka Dimitrovová nastoupila na ORL odd. v září 1977 v době kdy zemřel tehdejší primář. Začátkem roku 1978 jsem nastoupil na jeho místo a tak, prakticky ve stejnou dobu, se setkaly naše dráhy na děčínském ORL oddělení. Začátky nebyly lehké.

V té době odešla zkušená lékařka z oddělení mimo obor (do posudkové služby) a další byla ve vysokém stupni těhotenství, a tak do dvou měsíců po nástupu nového primáře na ORL v Děčíně jsme na cely rozsah oboru v Děčíně na dobu téměř celého roku zbyli jen my dva: prim. MUDr. František Plhoň a MUDr. Zdenka Dimitrovová, přičemž ona ve druhé polovině této doby již očekávala narození dcery Sofie. Setkávali jsme se prakticky v nemocnici jen v dva operační dny v týdnu nebo při střídání ve službě, jinak vždy jeden z nás, a byla to většinou Zdena Dimitrovová, byl v poliklinice a druhý na lůžkovém oddělení.

I při této situaci, a po nástupu dalších mladých lékařů, až po roce došlo pak k podstatnému rozvoji oboru směrem k rozmanitější operativně, a jen díky paní MUDr. Zdence Dimitrovové se nám tehdy podařilo v Děčíně lůžkové oddělení ORL nejen zachovat, ale v následujících letech podstatně rozvinout.

I přes velké pracovní vytížení a nelehkou funkci matky se po návratu z MD stala Dr. Dimitrovová významnou osobností děčínské nemocnice a podařilo se jí úspěšně zvýšit odbornou kvalifikaci složením nejprve I. atestace v oboru a později i II. atestace, což tehdy byla nejvyšší odborná kvalifikace a zdaleka ne každý kolega této mety dosáhl. MUDr. Zdena Skalová - Dimitrovová byla velice zručnou a úspěšnou operatérkou včetně středoušních a jednodušších onkologických operací, a v souvislosti se svou nabytou kvalifikací se stala zástupkyní primáře oddělení až do odchodu do privátní praxe v roce 1993. Znali ji pacienti nejen v Děčíně, ale i v České Kamenici, kde měla pobočnou ordinaci. Až do ukončení ORL praxe z důvodu postupující nemoci před několika lety stále s lůžkovým oddělením spolupracovala a zapojovala se do pohotovostních služeb.

Vypracovala a přednesla několik odborných přednášek na krajských seminářích, pilně se zúčastňovala všech ORL sjezdů a odborné činnosti v oboru. Při veškerém tom pracovním vytížení vychovala dceru, později i jako samoživitelka, a nakonec měla radost i ze svých vnuček. Starala se o své rodiče až do úmrtí své matky před dvěma lety.

Lékařský kolektiv v okrese Děčín a odborná ORL komunita nejméně v obou severočeských krajích v MUDr. Zdence Skalové – Dimitrovové ztrácí milou kolegyni a přítelkyni, po které se nám bude sice stýskat, ale vždy když na ni budeme myslet to bude jen s připomenutím všech těch pěkných a pozitivních chvil v s její přítomnosti.

21. 2. 2024

MUDr. František Plhoň, emeritní primář ORL odd. v Děčíně