Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Tagy
Tagy:

Stavovské předpisy ČLK - přehled

Stavovské předpisy ČLK - přehled a odkazy na ně

 

O ČESKÉ LÉKAŘSKÉ, ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ A ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMOŘE

ZÁKON ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 220/1991 SB.

Vymezuje základní úlohy, cíle, uspořádání a způsoby činnosti zdravotnických komor.

Archiv: