Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

Stručné shrnutí pravidel pro zdravotnická zařízení.

Informace Ministerstva zdravotnictví:

"Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu.

Občanům Ukrajiny doporučujeme v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza – stačí kontaktovat pracoviště OAMP (Odbor azylové a migrační politiky) Ministerstva vnitra, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Tato péče se vztahuje i na očkování proti COVID-19; před získáním víza a pojištění je možno očkovat s kódem pojišťovny 999.

Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, může v ČR též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutností sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění."

Postup získání dokladu o pojištění pro držitele víza za účelem strpění

Osoba, které je Ministerstvem vnitra přiznáno vízum za účelem strpění pobytu, se musí cca za 5 dní dostavit na jakoukoliv pobočku VZP a vyzvednout si potvrzení o pojištění. V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, doporučujeme prokázat se alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem za účelem strpění pobytu.

Je-li občan ukrajinské státní příslušnosti pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, má-li komerční pojištění nebo si může péči zaplatit sám, může navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud nemá žádné zdravotní pojištění a péči si nemůže zaplatit sami, doporučuje se pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat v nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní.