Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Seznamovací seminář REHACENTRUM spol. s r. o.

Rehacentrum s.r.o., Hudečkova 2, Děčín 1, 405 01 začátek: 16.02.2011 - 16:00h
konec: 16.02.2011 - 20:00h
Prezence: 15:45h
Seznámení se s moderními postupy v rehabilitaci a samotným Rehacentrem, navázání užší spolupráce mezi rehabilitací a lékaři.
Seminář nepořádá OS ČLK, zájemci se musí obrátit přímo na Rehacentrum (412 513 269, rehadc@seznam.cz, rehadc@volny.cz)

Seminář není pořádán OS ČLK - prosíme zájemce, aby se obraceli přímo na Rehacentrum (412 513 269, rehadc@seznam.cz, rehadc@volny.cz).
Pro velký zájem a omezenou kapacitu míst (20) je první termín již plně obsazen a pořadatel nabízí závazné přihlášení jednotlivých zájemců na další termín.  Termín dalšího konání bude včas oznámen.

PROGRAM

1. Představení Rehacentra, dostupné metody v Rehacentru - Šárka Zdvořáková (15 min).

2. Léčebná tělesná výchova u vertebrogenních potížích. (historie a současnost) - MUDr. Vladimír Šťastný (15 min).

3. Fyzikální terapie v rehabilitaci - MUDr. Štěpán Hós (15 min).

4. Ontogenetické předlohy ideálních pohybových stereotypů - Šárka Zdvořáková (15 min).

5. Hledání předloh ontogeneze při vyšetření dospělého – s praktickými ukázkami. Ukázka aktivace ideálních vzorů pohybu - Mgr. Štěpánka Hovorková, Petra Sáviová (30 – 45 min).

6. Předpis lege artis - Šárka Zdvořáková (10 min).

7. Diskuse.

8. Prohlídka pracoviště pro zájemce.

Prosím, nepoužívejte k přihlášení tyto webové stránky, použijte kontakty uvedená výše.

[ Počet přihlášených: 1 | Maximum přihlášek: 20 ]

Přihlášení na seminář

 1.Příjmení
 2.Jméno
 3.E-mail
 4.Telefon
 5.Firma
 6.Ulice
 7.Město
 8.Zpráva