Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou

Dům kultury, Krásná Lípa u Rumburka POZVÁNKA A PODROBNÉ INFORMACE O AKCI (i ke stažení) začátek: 12.11.2021 - 17:00h
konec: 14.11.2021 - 13:00h
Prezence: 16:00h
Datum konání opět odloženo!!!! (původně bylo plánováno na 21.- 23.5.2021). Sympozium se BUDE konat 12. až 14. listopadu 2021 - pokud to epidemiologická situace umožní!
Tradiční každoroční setkání ultrazvukujících gynekologů, primárně z bývalého Severočeského kraje, a jejich neméně tradičních hostů.

mapa

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ
zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou

Termín a místo konání

Sympozium bylo ODLOŽENO, ALE BUDE se konat 12. až 14. listopadu 2021, pokud to epidemiologická situace umožní.

17. až 19. dubna 2020,
13. až 15. listopadu 2020
21. až 23. května 2021

12. až 14. listopadu 2021

Kulturní dům Krásná Lípa, Pražská 960/24,

407 46 Krásná Lípa u Rumburka

[GPS: 50.9106750N, 14.5088292E]

Aktuality:

Rezervované ubytování v Apart Hotelu v Krásné Lípě, které jste nezrušili, bylo převedeno na nový termín v listopadu. Pokud jste ubytování zrušili, musíte si rezervovat nové (AŽ BUDE TERMÍN ZNÁM).

Odborní garanti

MUDr. Marie Šťastná, Gynekologická ordinace, s.r.o. Česká Kamenice

MUDr. Vratislav Plzák, Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem

 

Zařazení do Celoživotního vzdělávání lékařů

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, registrovaná ČLK pod č. 59968-2020,
ohodnoceno 18 kredity.

 

Program sympozia

Pátek 12. listopadu 2021 – odborný program

 

17.00 – 18.00

 

Registrace

 

 

 

 

 

18.00

19.40

Kolorektální karcinom a hormonální léčba

prof. MUDr. Josef Donát (Por.-gyn. klinika NPK, Nemocnice Pardubice)

Isoprinosin

MUDr. Marie Šťastná (Gyn. Ordinace, Česká Kamenice)

Ambulantní porod, dříve vyslovená přání – nové trendy v porodnictví

MUDr. Dušan Kolařík, Ph.D. (Odd. gynekologie a porodnictví,

Nemocnice Nymburk)

Program dárcovství oocytů

MUDr. Hana Višňová, Ph.D., DrSc. (IVF CUBE, Klinika asistované reprodukce, Praha)

Sexuální identity

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DrSc. (Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha)

 

20.30 – 23.00

 

Společná večeře v Pivovaru Falkenštejn

 

sobota 13. listopadu 2021 – odborný program

 

8.00 – 9.00

 

Registrace

 

 

 

 

 

 

9.00

10.50

Úvodní slovo

Prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc.

Low grade SIL

MUDr. Petr Halada (Por. a gyn. Klinika FN Hradec Králové)

Papilocare – gel k léčbě a prevenci HPV dependentních cervikálních lézí

PharmDr. Eva Kučerová

Prenatální screening růstové restrikce plodu

MUDr. Radovan Vlk (FN Královské Vinohrady, Praha)

Vady zjistitelné při prvotrimestrálním UZV screeningu – kazuistiky

MUDr. Helena Neumannová (Gyn- por. klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)

Laparoskopický a robotický přístup při terapii gynekologických malignit

MUDr. Ivo Blšťák, MUDr. Marcel Vančo, MUDr. Zuzana Krousová

(Onkogynekologické centrum Masarykovy Nemocnice Ústí nad Labem)

Screening vrozených vad ve 2. trimestru

MUDr. Veronika Frisová (Profema, centrum fetální medicíny a Univerzita Palackého Olomouc)
MUDr. Natalya Savelyeva (Profema, centrum fetální medicíny a Prague fertility center, s.r.o.)

 

11.10 – 11.30

 

Přestávka – občerstvení

 

 

 

 

 

11.30

12.30

Přehled prenatálního záchytu VVV na oddělení lékařské genetiky
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v roce 2019

prim. MUDr. Jana Laštůvková (Odd. Lékařeské genetiky, MN Ústí nad Labem)

Je přínosem vyšetření srdce v rámci screeningu v prvém trimestru?

MUDr. Miroslav Břešťák (Screeningové centrum Praha, ProfiG2 s.r.o.
a Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

MUDr. Viktor Tomek, Ph.D. (Dětské Kardiocentrum 2.LF UK a FN Motol, Praha)

Je vyšetření srdce plodu gynekologem ve 20. týdnu problém? Není.

MUDr. Pavel Rubeš, Gyn. odd., Sachsische Schweiz Klinik Sebnitz, Německo

 

13.00 – 14.30

 

Obědový raut – Restaurant Lipa Resort

 

 

sobota 13. listopadu 2021 – odpolední společenský program

14.30 – 18.30

Volitelný společenský program

 

 • Prohlídka pivovaru Falkenštejn s degustací

 

 • Vlastnoruční výroba čokoládových bonbónů v čokoládovně Mana

 

 • Exkurze do Domu Českého Švýcarska s virtuálním letem
  horkovzdušným balónem nad Českým Švýcarskem

 

 • Tenis, sauna, vířivka ve Sport areálu Krásná Lípa

 

 • Pěší výlety do okolí (Široký vrch či Kamennou Horku)

18.30 – 19.30

Koncert Kytlického chrámového sboru v kostele svaté Máří Magdaleny,

Krásná Lípa (sbor s nejvyšším zastoupením gynekologů ze všech chrámových sborů)

20.00 – 01.00

Společenský večer v Kulturním domě Krásná Lípa

hudba - poslech - tanec - raut

 

neděle 14. listopadu 2021 – odborný program

8.00 – 9.00

Registrace

 

 

 

 

9.00

10.20

Trobofilní mutace a jejich význam v gynekologii a porodnictví

doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD. (IV. int. hematologická klinika
FN a LF UK Hradec Králové)

Hluboká žilní trombóza ve III. trimestru těhotenství - kazuistika

MUDr. Ivana Špálová (Fakultní nemocnice Motol, Praha)

Genetické metody pro ambulantního gynekologa

MUDr. Iva Kinkorová (Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň)

Posilování pánevního dna s pomůckou MediLady, osmileté zkušenosti

MUDr. Soňa Hlavová

Těžká onemocnění plodu diagnostikovaná a řešená až ve III. trimestru

as. MUDr. Zdeněk Žižka, MUDr. Miroslav Břešťák, prof. MUDr. Pavel Calda

(Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN Praha)

 

10.40 – 11.00

 

Přestávka – občerstvení

 

 

 

 

11.10

11.50

Ageneze ductus venosus, kazuistiky

MUDr. Karel Helcl (První privátní chirurgické centrum, Sanus Pardubice)

Screening karcinomu prostaty

MUDr. Marek Broul, Ph.D. (Klinika urologie a robotické chirurgie
a sexuologické odd. MNUL, Ústí nad Labem)

Cizí tělesa v močovém měchýři

MUDr. Marek Broul, PhD. (Klinika urologie a robotické chirurgie
a sexuologické odd. MNUL, Ústí nad Labem)

12.10

Varia

 

Přihlášky

Přihlášky, prosím, posílejte na e – mailovou adresu: jaroslava.stanova@seznam.cz

Jaroslava Staňová - účetní a daňové poradenství

Tel.: 412 518 727

Mobil: 739 047 094

 

Jiná korespondence:

MUDr. Marie Šťastná, e-mail: mariestas@email.cz,Tel.: 603 415 154

 

Do Vaší přihlášky uvádějte VS pod kterým jste zaplatili registrační poplatek.

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka.

Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

Registrační poplatek

Úhrada

 • do 15. 10. 2021 … 1000,- Kč
 • od 15. 10. 2021 … 1500,- Kč
 • na místě           ... 1700,- Kč

V ceně registračního poplatku jsou zahrnuty: vstup na odborný program sympozia,

výstava firem a občerstvení o přestávkách.

Poplatky za stravování, společenský a doprovodný program
Účastníci si hradí sami!!

12. 11. 2021 Večeře Pivovar Falkenštejn

 

250,- Kč

13. 11. 2021 Obědový raut Restaurace Lípa Resort

 

250,- Kč

13. 11. 2021 Prohlídka pivovaru Falkenštejn s ochutnávkou

 

200,- Kč

13. 11. 2021 Výroba čokoládových bonbónů v čokoládovně Mana

30 g / 20‘

 99,- Kč

 

60 g / 30‘

199,- Kč

 

100 g / 40'

299,- Kč

13. 11. 2021 Návštěva interaktivní expozice České Švýcarsko

 

 80,- Kč

13. 11. 2021 Společenský večer

 

400,- Kč

Registrační poplatek a poplatky za stravování, společenský večer a doprovodný program

prosíme uhradit na:

 

číslo účtu: 232421365/0600 konst. symbol: 0308

variabilní symbol: IČO Vaší organizace, nebo RČ (první dvojčíslí nahraďte 99)

 

Storno objednávek a poplatku:

 • do 15. 10. 2021 bez storno poplatku (vrací se celé částka)
 • od 15. 10. 2021 se platby nevrací (storno poplatek 100 %)