Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou

Dům kultury, Krásná Lípa u Rumburka POZVÁNKA A PODROBNÉ INFORMACE O AKCI (ke stažení) začátek: 12.11.2021 - 17:00h
konec: 14.11.2021 - 13:00h
Prezence: 16:00h
Sympozium se BUDE konat 12. až 14. listopadu 2021 - pokud to epidemiologická situace umožní! (Původně bylo plánováno na 21.- 23.5.2021).
Tradiční každoroční setkání ultrazvukujících gynekologů, primárně z bývalého Severočeského kraje, a jejich neméně tradičních hostů.

mapa

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ
zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou

Termín a místo konání

Sympozium bylo ODLOŽENO, ALE BUDE se konat 12. až 14. listopadu 2021, pokud to epidemiologická situace umožní.

17. až 19. dubna 2020,
13. až 15. listopadu 2020
21. až 23. května 2021

12. až 14. listopadu 2021

Kulturní dům Krásná Lípa, Pražská 960/24,

407 46 Krásná Lípa u Rumburka

[GPS: 50.9106750N, 14.5088292E]

Aktuality:

Rezervované ubytování v Apart Hotelu v Krásné Lípě, které jste nezrušili, bylo převedeno na nový termín v listopadu. Pokud jste ubytování zrušili, musíte si rezervovat nové.

Odborní garanti

MUDr. Marie Šťastná, Gynekologická ordinace, s.r.o. Česká Kamenice

MUDr. Vratislav Plzák, Gyn-E-Centrum Ústí nad Labem

 

Zařazení do Celoživotního vzdělávání lékařů

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, registrovaná ČLK pod č. 59968-2020,
ohodnoceno 18 kredity.

 

Program sympozia

Pátek 12. listopadu 2021 – odborný program

17.00 – 18.00

 Registrace

18.00

19.40

Drovelis - přelomová inovace v hormonální antikoncepci
MUDr. Petr Sudek , TeeS s.r.o., Ústí nad Labem
Metodické problémy screeningu
Ing. Josef Ondřej (Diagnostika s.r.o.)
Isoprinosin
MUDr. Marie Šťastná (Gyn. ordinace, Česká Kamenice)
Program dárcovství oocytů
MUDr. Helena Neumannová (IVF CUBE, Klinika asistované reprodukce, Praha)
Kolorektální karcinom a hormonální léčba
prof. MUDr. Josef Donát (Por. - gyn. klinika NPK, Nemocnice Pardubice)

20.30 – 23.00

 Společná večeře v Pivovaru Falkenštejn

sobota 13. listopadu 2021 – odborný program

8.00 – 9.00

Registrace

9.00

10.50

Úvodní slovo
Prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc.
Vady zjistitelné při prvotrimestrálním UZV screeningu – kazuistiky
MUDr. Helena Neumannová (Gyn. - por. klinika 1. LF UK
a Nemocnice Na Bulovce, Praha)
Těžká onemocnění plodu diagnostikovaná a řešená až ve III. trimestru
as. MUDr. Zdeněk Žižka, MUDr. Miroslav Břešťák, prof. MUDr. Pavel Calda
(Centrum fetální medicíny 1. LF UK a VFN Praha)
Přehled prenatálního záchytu VVV na oddělení lékařské genetiky
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v roce 2020

Prim. MUDr. Jana Laštůvková (Odd. lékařské genetiky, MN Ústí nad Labem)
Je vyšetření srdce plodu gynekologem ve 20.týdnu problém? Není.
MUDr. Pavel Rubeš (Gyn. odd., Sachsische Schweiz Klinik Sebnitz, Německo)
Sexuální identity
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DrSc. (Sexuologický ústav 1. LF UK
a VFN Praha)
Sexuální zneužití, pachatelé a oběti
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DrSc. (Sexuologický ústav 1. LF UK
a VFN Praha)

11.30 – 12.30

Přestávka – občerstvení

 

12.30

14.00

Covid 19 ve vztahu ke zdravotní péči v gynekologii
MUDr. Hana Zelená, PhD., Centrum klinických laboratoří,
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Laparoskopický a robotický přístup při terapii gynekologických malignit
MUDr. Ivo Blšťák, MUDr. Marcel Vančo, MUDr. Zuzana Krousová
(Onkogynekologické centrum Masarykovy Nemocnice Ústí nad Labem)
Screening karcinomu prostaty
MUDr. Marek Broul, Ph.D. (Klinika urologie a robotické chirurgie
a sexuologické odd. MNUL, Ústí nad Labem)
Cizí tělesa v močovém měchýři
MUDr. Marek Broul, Ph.D. (Klinika urologie a robotické chirurgie
a sexuologické odd. MNUL, Ústí nad Labem)
Screening vrozených vad ve 2. trimestru
MUDr. Veronika Frisová, MUDr. Natalya Savelyeva
(Profema, centrum fetální medicíny a Univerzita Palackého Olomouc)

14.30

Obědový raut – Restaurant Lipa Resort

 

sobota 13. listopadu 2021 – odpolední společenský program

14.30 – 18.30

Volitelný společenský program

 
 • Prohlídka pivovaru Falkenštejn s degustací
 
 • Vlastnoruční výroba čokoládových bonbónů v čokoládovně Mana
 
 • Exkurze do Domu Českého Švýcarska s virtuálním letem
  horkovzdušným balónem nad Českým Švýcarskem
 
 • Tenis, sauna, vířivka ve Sport areálu Krásná Lípa
 
 • Pěší výlety do okolí (Široký vrch či Kamennou Horku)
18.30 – 19.30 Koncert Kytlického chrámového sboru v kostele svaté Máří Magdaleny,
Krásná Lípa (sbor s nejvyšším zastoupením gynekologů ze všech chrámových sborů)
20.00 – 01.00 Společenský večer v Kulturním domě Krásná Lípa
hudba - poslech - tanec - raut

 

neděle 14. listopadu 2021 – odborný program

9.00 – 10.00

Registrace

10.00

11.40

Prenatální screening růstové restrikce plodu
MUDr. Radovan Vlk (FN Královské Vinohrady, Praha)
Trombofilie pro gynekology
Prim. MUDr. Jana Ullrychová (Odd. klinické hematologie MN Ústí nad Labem)
Hluboká žilní trombóza ve III. trimestru těhotenství - kazuistika
MUDr. Ivana Špálová (Fakultní nemocnice Motol, Praha)
Mamografie a mýty, které ji provázejí
MUDr. Zuzana Švihnosová (FW Hospital, s.r.o., Děčín)
Genetické metody pro ambulantního gynekologa
MUDr. Iva Kinkorová (Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň)

11.40 – 12.10

Přestávka – občerstvení

12.10

13.30

Syndrom PCO u mladistvých
MUDr. Martina Pojarová, Gyn.-por. klinika 1.LF UK
a Nemocnice na Bulovce,Praha
Low grade SIL
MUDr. Petr Halada, Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové
Papilocare – gel k léčbě a prevenci HPV dependentních cervikálních lézí
PharmDr. Eva Kučerová
Varia

 

Přihlášky

Přihlášky, prosím, posílejte na e – mailovou adresu: jaroslava.stanova@seznam.cz

Jaroslava Staňová - účetní a daňové poradenství

Tel.: 412 518 727

Mobil: 739 047 094

 

Jiná korespondence:

MUDr. Marie Šťastná, e-mail: mariestas@email.cz,Tel.: 603 415 154

 

Do Vaší přihlášky uvádějte VS pod kterým jste zaplatili registrační poplatek.

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka.

Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

Registrační poplatek

Úhrada

 • do 15. 10. 2021 … 1000,- Kč
 • od 15. 10. 2021 … 1500,- Kč
 • na místě ... 1700,- Kč

V ceně registračního poplatku jsou zahrnuty: vstup na odborný program sympozia,

výstava firem a občerstvení o přestávkách.

Poplatky za stravování, společenský a doprovodný program
Účastníci si hradí sami!!

12. 11. 2021 Večeře Pivovar Falkenštejn

 

250,- Kč

13. 11. 2021 Obědový raut Restaurace Lípa Resort

 

250,- Kč

13. 11. 2021 Prohlídka pivovaru Falkenštejn s ochutnávkou

 

200,- Kč

13. 11. 2021 Výroba čokoládových bonbónů v čokoládovně Mana

30 g / 20‘

99,- Kč

 

60 g / 30‘

199,- Kč

 

100 g / 40'

299,- Kč

13. 11. 2021 Návštěva interaktivní expozice České Švýcarsko

 

80,- Kč

13. 11. 2021 Společenský večer

 

400,- Kč

Registrační poplatek a poplatky za stravování, společenský večer a doprovodný program

prosíme uhradit na:

 

číslo účtu: 232421365/0600 konst. symbol: 0308

variabilní symbol: IČO Vaší organizace, nebo RČ (první dvojčíslí nahraďte 99)

 

Storno objednávek a poplatku:

 • do 15. 10. 2021 bez storno poplatku (vrací se celé částka)
 • od 15. 10. 2021 se platby nevrací (storno poplatek 100 %)

 

[ Počet přihlášených: 0 | Maximum přihlášek: neomezeno ]

Přihlášení na seminář

 1.Příjmení
 2.Jméno
 3.E-mail
 4.Telefon
 5.Firma
 6.Ulice
 7.Město
 8.Zpráva