Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

To nejlepší pro mého pacienta

Doubice 60, Fabrika začátek: 02.06.2017 - 17:00h
konec: 02.06.2017 - 20:00h
Prezence: 16:30h
Nejčastější morfologické variace intrakraniálních tepen na CT angiografii mozku a indikace antikoagulační léčby ---
Chirurgie a dětská obezita ---
Pod svícnem tma...aneb záda zdravotníků + i rameno sonografistů ---
Český lékař v riziku cévní mozkové příhody - kazuistika ---
Nedostatek lékařů v ČR - snadné řešení: robot da Vinchi! ---
Prevence srdeční slabosti v roce 2017! ---
Nízké dávky nových antikoagulans ---
Kardiodiabetes? Jak na něj!

Nejčastější morfologické variace intrakraniálních tepen na CT angiografii mozku a indikace antikoagulační léčby
Přednáší Prof. MUDr. J. Neuwirth, Ph.D., MBA

Chirurgie a dětská  obezita
Přednáší: Doc MUDr. T. Pešl, Ph.D.

Pod svícnem tma...aneb záda  zdravotníků + i rameno sonografistů
Přednáší:MUDr. S. Musilová

Český  lékař v riziku cévní  mozkové  příhody - kazuistika
Přednáší: MUDr. Z. Šonková

Nedostatek lékařů v ČR - snadné řešení: robot da Vinchi!
Přednáší: Prim. MUDr. J. Rejholec

Prevence srdeční slabosti v roce 2017!
Přednáší :MUDr. A. Novák

Nízké dávky nových antikoagulans
Přednáší Prim. MUDr. P. Lang

Kardiodiabetes? Jak na něj!
Přednáší: MUDr. A. Novák

[ Počet přihlášených: 3 | Maximum přihlášek: 40 ]

Přihlášení na seminář

 1.Příjmení
 2.Jméno
 3.E-mail
 4.Telefon
 5.Firma
 6.Ulice
 7.Město
 8.Zpráva