Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Hypertenze, cholesterol - žádné tance, teď je tady nová šance!

Zámecká restaurace, Dlouhá jízda 1254, Děčín (jižní křídlo zámku) začátek: 30.11.2016 - 17:00h
konec: 30.11.2016 - 19:00h
Prezence: 16:45h
Jaké jsou moderní trendy v léčbě hypertenze a hypercholesterolemie?

Vzdělávací akce pořádaná OS ČLK Děčín

Ev. číslo Děčín
Ev. číslo Praha

32-16-011
45341 -2016

Přednáška

"Moderní trendy v léčbě hypertenze a cholesterolu"
MUDr. Petr Sternthala - Kardiologie Most

Přednáška

„Kazuistiky"
MUDr. Petr Sternthala - Kardiologie Most

Přednáška

"Prezentace fy. Servier, s.r.o."
Bc. Tomáš Tomek . Servier, s.r.o.

Další poznámky

Po každé přednášce bude možná diskuse.

Přihlásit se můžete:

  • zde vyplněním webového formuláře (přihlašte se před tím svým jménem a heslem)
  • pomocí SMS na tel 607 246 323 ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
  • pomocí e-mailu na kancelar.dc(at)clk.cz ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
  • pomocí e-mailu na tomas.tomek(at)cz.netgrs.com s uvedením " Seminář 30.11.2016, titul_jméno_příjmení, adresa"

[ Počet přihlášených: 2 | Maximum přihlášek: 30 ]

Přihlášení na seminář

 1.Příjmení
 2.Jméno
 3.E-mail
 4.Telefon
 5.Firma
 6.Ulice
 7.Město
 8.Zpráva