Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Celoústavní odborný seminář Děčínské nemocnice

zasedací místnosti (aula) - budova C, III. patro - Nemocnice Děčín, o.z. začátek: 19.01.2016 - 14:00h
konec: 19.01.2016 - 16:00h
Prezence: 13:45h
Další z řady průřezových víceoborových seminářů, do nichž přispívají jednotlivá odborná oddělení Nemocnice Děčín

Vzdělávací akce pořádaná OS ČLK Děčín


Ev. číslo Děčín
Ev. číslo Praha

32-16-001
41910-2016

Přednáší

Rehabilitace po CMP, nové možnosti rehabilitace
Neurologie - prim. MUDr. Petra Straussová, neurologické oddělení Děčín

Přednáší

Zobrazovací metody tromboembolismu, minikazuistiky
Interna - MUDr. Hana Martincová, prim. MUDr. Antonín Novák, interní odd. Děčín

Přednáší

Dystokie ramének při porodu
Porodnice - MUDr. Rodzenáková Veronika, gyn.-por- odd. Děčín

Přednáší

Antidótum dabigatranu
ARO - prim. MUDr. Michal Hanauer, ARO odd. Děčín

Další poznámky

Po každé přednášce bude možná diskuse.

Přihlásit se můžete:

 • zde vyplněním webového formuláře (přihlašte se před tím svým jménem a heslem)
 • pomocí SMS na tel 607 246 323 ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
 • pomocí e-mailu na kancelar.dc(at)clk.cz ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
 • [ Počet přihlášených: 0 | Maximum přihlášek: 30 ]

  Přihlášení na seminář

   1.Příjmení
   2.Jméno
   3.E-mail
   4.Telefon
   5.Firma
   6.Ulice
   7.Město
   8.Zpráva