Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Antikoagulační léčba v roce 2015 (SEMINÁŘ NAPLNĚN, JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT!!!)

Křinický pivovar v Krásné Lípě, Křinické nám. 7/12 začátek: 05.06.2015 - 18:00h
konec: 05.06.2015 - 20:45h
Prezence: 17:30h
1. Warfarin z pohledu gastroenterologa v roce 2015.
2. Fibrilace síní v roce 2015 a antikoagulační léčba.
3. Plicní embolie v roce 2015 - Nová guidelines v léčbě TEN
4. Pohled diabetologa na současnou antikoagulační léčbu.
5. Robotická chirurgie a krvácivé komplikace, je „robot“ šikovnější ?
6. Zvláštnosti antikoagulační léčby u žen
7. Zobrazovací metody tromboembolismu a akutního krvácení v CNS.
8. Antikoagulační léčba v pediatrii ?
9. Závěr - NOAK – Moderní antikoagulace, přehled a srovnání nových antikoagulans.

Vzdělávací akce pořádaná OS ČLK Děčín


Ev. číslo Děčín
Ev. číslo Praha

32/15/005

39689-2015

Přednáší

Warfarin z pohledu gastroenterologa
Gastroenterologie - MUDr. Petr Musil, interní a gastro ambulance, Tábor 15 min.

Přednáší

Fibrilace síní v roce 2015 a antikoagulační léčba

Kardiologie - MUDr. František Straka,CSc.,Klinika Kardiochirurgie IKEM 15 min.

Přednáší

Plicní embolie v roce 2015 - Nová guidelines v léčbě TEN

Interna - Prim MUDr. Antonín Novák, interní oddělení Děčín. 15 min.

Přednáší

Pohled diabetologa na současnou antikoagulační léčbu

Diabetologie - MUDr. Mojmír Konečný, interní a diabetologická klinika Braškov 15 min.

Přednáší

Robotická chirurgie a krvácivé komplikace, je „robot“ šikovnější?

Chirurgie - Prim. MUDr. Jan Rejholec, chirurgické oddělení Děčín, 15 min.

Přednáší

Zvláštnosti antikoagulační léčby u žen

Gynekologie - MUDr. Pavel Fišer, gynekologické oddělení Mělník, 15 min.

Přednáší

Zobrazovací metody tromboembolismu a akutního krvácení v CNS
Rentgenologie - Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, MD.MBA ,Švédsko, Umeå 30 min

Přednáší

Antikoagulační léčba v pediatrii?
Pediatrie - Doc.MUDr. Tomáš Pešl,CSc, Klinika dětské chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha, 15 min.

Přednáší

Závěr - NOAK – Moderní antikoagulace, přehled a srovnání nových antikoagulans

Interna - Prim. MUDr. Antonin Novák, Děčín – 10 minut

Další poznámky

Po každé přednášce bude možná diskuse.
Pro účastníky semináře zajištěno občerstvení.


Přihlásit se můžete:

  1. zde vyplněním webového formuláře (přihlašte se před tím svým jménem a heslem)
  2. pomocí SMS na tel 607 246 323 ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
  3. pomocí e-mailu na kancelar.dc(at)clk.cz ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
  4. poštou na adresu ČLK OS Děčín, Teplická 371/72, 405 02 Děčín zasláním vyplněné návratky pozvánky

[ Počet přihlášených: 9 | Maximum přihlášek: 9 ]

Přihlášení na seminář

 1.Příjmení
 2.Jméno
 3.E-mail
 4.Telefon
 5.Firma
 6.Ulice
 7.Město
 8.Zpráva