Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

NOVÁ DIABETOLOGIE: SPOLUPRÁCE VE PROSPĚCH PACIENTA

Magistrát města Děčína, (budova B), ulice 28. října 1155/2, Děčín I začátek: 27.01.2011 - 17:00h
konec: 27.01.2011 - 19:30h
Prezence: 16:45h
Jak a čím léčit a neléčit diabetiky II. typu - přednáška s kazuistikami

 

Vzdělávací akce pořádaná OS ČLK Děčín

 

Evid. č. Děčín
Evid. č. Praha

32/11/001
... / 2011

Přednáší

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA - Interní klinika FN Motol
Proč není lhostejno, jak a čím je léčen diabetes II. typu

Přednáší

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA - Interní klinika FN Motol
Ověřte si správnost svého rozhodování v léčbě diabetu II. typu

Přednáší

MUDr. Daniela Kallműnzerová – KZ .a. s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Jak správně léčit a jak neléčit diabetika II. typu a příklady z praxe

Nutnost přihlášení

doporučuje se - viz níže

Další poznámky

Ohodnoceno 3 kredity; poplatek 100,- Kč se platí při registraci
Vstup jen bočním vchodem!!

 

Přihlásit se můžete:

  1. zde vyplněním webového formuláře (přihlašte se před tím svým jménem a heslem)
  2. pomocí SMS na tel 607 246 323 ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
  3. pomocí e-mailu na kancelar.dc(at)clk.cz ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
  4. poštou na adresu ČLK OS Děčín, Teplická 371/72, 405 02 Děčín zasláním vyplněné návratky pozvánky

 

[ Počet přihlášených: 3 | Maximum přihlášek: 40 ]

Přihlášení na seminář

 1.Příjmení
 2.Jméno
 3.E-mail
 4.Telefon
 5.Firma
 6.Ulice
 7.Město
 8.Zpráva