Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Praktická kardiologie

Děčín, Hotel Česká koruna - salónek začátek: 11.03.2009 - 17:00h
konec: 11.03.2009 - 20:00h
Prezence: 16:45h
Základní problematika kardiologie pro praktické lékaře (synkopa, posudková činnost, způsobilosti k řízení, příprava kardiaka k operaci)

Evid. číslo Děčín
Evid. číslo Praha

09-32-002
18900-2009

Datum akce

24. března 2009

Přednáší
MUDr. Petr Havlík
– privátní kardiolog
Děčín

Synkopa, diagnostika a léčba

Posudková činnost v kardiologii

Způsobilost k řízení motorových vozidel

Přednáší
Prim. MUDr. Jan Bělič
– ARO Lužická nem.
Rumburk

Příprava kardiaka k operaci

Přednáší
Lenka Cmorejová

firemní sdělení

Nutnost přihlášení

ne

Další poznámky

[ Počet přihlášených: 0 | Maximum přihlášek: 40 ]

Přihlášení na seminář

 1.Příjmení
 2.Jméno
 3.E-mail
 4.Telefon
 5.Firma
 6.Ulice
 7.Město
 8.Zpráva