Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Právní odpovědnost ve zdravotnictví

Velký sál Magistrátu města Děčín (bývalý Okresní úřad), ulice 28. října 1155/2, Děčín I začátek: 24.02.2009 - 17:00h
konec: 24.02.2009 - 19:45h
Prezence: 16:45h
Přehled problematiky právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Příklady a situace z praxe.

Přednáší

JUDr. Ondřej Dostál, MUDr. Antonín Novák

Program

Právní odpovědnost ve zdravotnictví, příklady z praxe

Datum konání

Úterý 24. února 2009 od 17 hodin

Místo konání

Velký sál Magistrátu města Děčína, ul. 28. října (bývalý OkÚ);
přístup do sálu bočním vchodem od budovy Ředitelství Policie

Nutnost přihlášení

Vhodné pomocí e-mailu nebo SMS, ale není podmínkou

Hodnocení ČLK

2 kredity

 

[ Počet přihlášených: 1 | Maximum přihlášek: 50 ]

Přihlášení na seminář

 1.Příjmení
 2.Jméno
 3.E-mail
 4.Telefon
 5.Firma
 6.Ulice
 7.Město
 8.Zpráva