Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Aktuality

Novinka - regionální zdravotnické informace

Nová rubrika umožňuje zdravotníkům z regionu informovat kolegy i veřejnost o novinkách a změnách ...

Zemřela MUDr. Alena Vališová

dlouholetá dětská lékařka v České Kamenici; zemřela náhle ve středu 5. února 2020.

Jak pracuje - nebo spíše jak nepracuje - Lužická nemocnice Rumburk od února 2020

Od začátku února 2020 omezuje Lužická nemocnice v Rumburku prakticky všechno poskytování akutní péče lůžkové i ambulantní. Z důvodu přehlednosti uvádíme to, co bude fungovat.

Jak správně označit zdravotnické zařízení (výklad MZd)

Výklad MZd k povinnosti řádně označit zařízení a informovat pacienty o provozní a ordinační době

Zobrazit všechny

Vzdělávání

17.dubnaPátek

Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou

Dům kultury, Krásná Lípa u Rumburka
Tradiční každoroční setkání ultrazvukujících gynekologů, primárně z bývalého Severočeského kraje, a jejich neméně tradičních hostů.
Jsou ale pro rozšíření obzorů zařazena i témata zcela neultrazvuková, ale neméně zajímavá (např. technologie pivovarnictví).
Zobrazit všechny

Inzerce

Hledají se noví posudkoví lékaři / lékařky

OSSZ hledá nové posudkové lékaře a lékařky.