Česká lékařská komora / Okresní sdružení lékařů Děčín

TOTO NEJSOU webové stránky celostátní České lékařské komory

Základní důležité obecně platné zdravotnické zákonné normy v platném znění

Základní důležité obecně platné zdravotnické zákonné normy a odkazy na ně.

Úmluva č. 96/2001 Sb. mezinár. smluv, o lidských právech a biomedicíně

Je přimo aplikovatelným právním předpisem Evropské Unie, definuje základní nároky občanů - pacientů v souvislosti s vyšetřování, léčením vývojem a zkoušením léků a zdravotnických pomůcek. Většina ustanovení Úmluvy je dále rozvinuta národními zákony.

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře (a komoře lékárnické a stomatologické)

Zákon určuje hlavní úkoly, oprávnění a povinnosti zdravotnických komor a také základní principy jejich vnitřního uspořádání a fungování.

Zakotvuje mimo jiné povinné členství v komoře všech lékařů a lékarníků, účastnících se poskytování zdravotní péče.

Zákon č. 160/92 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Byl zrušen a nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách.

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Definuje způsoby odborné přípravy na povolání lékaře a lékárníka, včetně postgraduálního specializačního studia a povinného trvalého vzdělávání. Určuje způsob akreditace pro zařízení, která se mohou podílet na dalším vzdělávání lékařů.

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče ...

Zákon přesně specifikuje způsob odborné a specializační přípravy na jednotlivé druhy nelékařských zdravotnických povolání, určuje u některých nutné předpoklady pro samostatný výkon povolání (registrace) a specifikuje podmínky pro zařízení provádějící vzdělávání nelékařů.

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Uvádí bližší podmínky a způsoby pořizování, vedení, uchovávání a skartace jednotlivých druhů zdravotnické dokumentace.

Řada dalších právních předpisů je ke studiu a stažení na stránkách České lékařské komory.

Soubory ke stažení

clanky11474/umluva_lpa_bm.pdf152 kBÚmluva o lidských právech a biomedicíněVloženo: 10. 06. 2019, 20:45h
clanky11474/zak372-2011_zdravsluzby.pdf964 kBZákon o zdravotnických službáchVloženo: 10. 06. 2019, 20:53h
clanky11474/zak373-2011_specifzravotsluzby.pdf583 kBZákon o specifických zdravotnických službáchVloženo: 10. 06. 2019, 20:53h
clanky11474/zak95-2004_-_ucinny_od_1.7.2017.pdf731 kBZákon o způsobu získávání způsobilosti k výkonu lékařského povoláníVloženo: 10. 06. 2019, 20:58h
clanky11474/zak096-2004_onelekzdravotpovol.pdf750 kBZákon o získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláníVloženo: 10. 06. 2019, 21:03h
clanky11474/vyhl098-2012_zdravdokument.pdf264 kBVyhláška o zdravotnické dokumentaciVloženo: 10. 06. 2019, 21:06h