Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
PROSINEC 2008


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

9. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3.12. 2008 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Kořínková,Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Plhoň, Englerová, Louková

Čestná rada MUDr.: Milič (omluveni:. Černá, Lazarová, Šrámková Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová, Strachoň (omluven: Richter)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [pozvánka pro kolegy na 10.12.2008 – informační schůzka] - odesláno e-mailem 24.11.2008

Úkol splněn.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o  ze sjezdu ČLK – konal se 7.- 9. 11. 2008 v Praze (zúčastnila se MUDr. Sellnerová + MUDr. Slavík, omluven MUDr. Plhoň + MUDr. Corn).

 • Po třech letech zvolen viceprezident ČLK - MUDr. Mrozek
 • Změny Stavovských předpisů:
  • SP č. 5 - Zásady evidence členství
  • SP č. 12 – Funkční licence
  • SP č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání (platí, jak schválilo představenstvo ČLK v 01/2008)
  • SP č. 1 – Organizační řád
  • SP č. 2 – Volební řád
  • Diskuse k regulačním poplatkům – neplacení v nemocnicích řízených KÚ
  • Ekonomika zdravotních pojišťoven
  • Vystoupení ministra na sjezdu
   • bylo dost nešťastné, neměl připravenou prezentaci ke změnám zákonů.
   • Diskuse o zákonech byla silně konfrontační a postrádala racionální argumentaci, byla silně emotivní.

  Řízení péče od 1.1.2009, úprava ordinační doby, připojení na internet, objednávání na čas, faktury pro ZP přes portál

  • Informace ke schůzce s MUDr. Veselským – ředitelem Krajské pobočky VZP, která se konala 21.11.2008 v Ústí n.L.– zúčastnil se MUDr. Slavík MUDr. Havlík a MUDr. Sellnerová.
  • MUDr. Veselský smlouvu s VZP pro MUDr. Havlíka schválil.

  Nová výše členských příspěvků v roce 2009:

  Návrh – nepracující důchodci vedení v OS ČLK Děčín nebudou v roce 2009 muset platit členský příspěvek- příspěvky budou uhrazeny ze sponzorských darů – schváleno. V registru OS ČLK Děčín je cca 30 nepracujících důchodců, zvýšení členského příspěvku na 410,- Kč vzhledem k výši starobních důchodů by mohlo být pro některé kolegy zatěžující.

  Sponzorský dar může poskytnout každý člen představenstva, revizní komise i čestné rady OS ČLK Děčín, jak uznají za vhodné. Detaily budou projednány na lednovém zasedání.

  (zpět na obsah)

  Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

  Řešené stížnosti

  Id. č. 08-32-049 p. V. si stěžuje si na PL MUDr. J. (PN - šetří MUDr. Sucharda). MUDr. J. uvedl, je ochoten se pacientovi omluvit. Panu V. byl odeslán dopis, zda má RK OS ČLK Děčín zprostředkovat schůzku s MUDr. J. a s p. V., kde by se mohlo vyjasnit, či mu postačí zaslání písemné omluvy. Schůzka dosud neproběhla (MUDr. J. je delší dobu mimo republiku). 

  Id. č. 08-32-214 p. B. si stěžuje na lékaře interního odd. KZ. a. s. - Nemocnice Děčín. Stížnost na neprofesionální postup personálu nemocnice na interní ambulanci – úmrtí p. P. Podavatelka stížnosti je zastoupená advokátní kanceláří JUDr. Z. P. Stížnost byla zaslána ještě jednou přímo na OS ČLK Děčín rovněž z advokátní kanceláře JUDr. P. dne 28. 4. 2008. Okresní státní zastupitelství zaslalo informaci, v dané věci je podáno trestní oznámení na Nemocnici Děčín – šetření není dosud ukončeno. Žádost o informaci odeslána i KÚ - a v uvedené věci byla ustavena územní znalecká komise.

  Id. č. 08-32-239C pí. R. podala stížnost na ARO Nemocnice Děčín. Stížnost podána 2. 4. 2008 RK ČLK v Praze. Paní R. si stěžuje na špatnou pooperační péči jejího manžela, který zemřel. (Šetří MUDr. Faiferová)  Pověřená členka RK OSL Děčín – návrh na nezahájení DŘ – nevina. Rozhodnutí o nevině lékařů ARO Nemocnice Děčín odesláno 2.12.2008 společně s informací podavatelce stížnosti.

  Id. č. 08-32-306 p. B. si stěžuje na kruté a neetické chování MUDr. J. Stížnost podána 23. 4. 2008 RK ČLK v Praze. P. B. podal stížnost na lékaře, který v nemocnici ošetřoval jeho matku, která zemřela (Šetří MUDr. Strachoň). MUDr. J. nebyl ošetřujícím lékařem pacientky, nebylo zjištěno pochybení. Rozhodnutí o nevině MUDr. J. odesláno 6.11.2008 společně s informací podavateli stížnosti.

  Id. č. 08-32-442 Mgr. G. podala stížnost na MUDr. I. (gyn. por. odd. ). Dne 18. 6. 2008 podána stížnost pro zanedbání péče v těhotenství. Podcenění stavu pacientky při přijetí na gyn. por. odd. nemocnici. Po akutním převozu byla porozena dvojčata, následně zemřelo jedno dítě. Stížnost byla odeslána 18. 6. do Prahy k zaregistrování se sdělením, že MUDr. I. není členem OS ČLK Děčín. Dne 10.9.2008 bylo doručeno rozhodnutí PČRK, že věc bude šetřena na OSL Žďár nad Sázavou. Brzy ovšem došlo rozhodnuté RK ČLK delegovat řízení z důvodu vzdálenosti do OS Děčín. Delegaci RK přijala – informována RK ČLK. Šetřením pověřen MUDr. Strachoň.

  Id. č. 08-32-592 Pí. M. si stěžuje na MUDr. M.– podáno e-mailem 19. 8. 2008 - stížnost na výběr regulačního poplatku. Vydání receptu bez přítomnosti lékaře s požadavkem úhrady regulačního poplatku (nakonec nebyl zaplacen). Odesláno 29. 8. 2008 RK ČLK v Praze k zaregistrování. V Praze zaregistrováno – rozhodnutí doručeno 24.9.2008.  V Praze zaregistrováno – rozhodnutí doručeno 24.9.2008. MUDr. Sucharda odeslal dotaz na právním odd. zda může být šetřeno, když ve stížnosti figuruje zd. sestra MUDr. M. a lékař vůbec nebyl přítomen.Právní odd. potvrdilo, nemůže být stížnost řešena. Rozhodnutí o zastavení řízení – odesláno 14.11.2008. Potvrzeno přijetí 18.11.2008.

  Id. č. 08-40-620 pí. M. dne 3. 9. 2008 osobně podala v kanceláři stížnost - žádost o prošetření péče o její matku (ročník 1928) v nemocnici v Děčíně. O události informovala ředitele nemocnice, není spokojená s odpovědí MUDr. Briestenské. Přiloženy přílohy – korespondence a lékařské zprávy (celkem 22 listů). Kauza odeslána 4.9.2008 do Prahy k zaregistrování. Na vyžádání bylo doručeno Rozhodnutí PČRKČLk MUDr. Naxery – stížnost přijata a bude řešena v OS ČLK Ústí nad Labem, kde je registrován MUDr. Š.

  Id. č. 08-32-635 pí. Š. si stěžuje na dětskou lékařku MUDr. R. – podáno 24.9.2008 osobně v kanceláři. V dopise je popisován stav nemocné dcery. Připojena lékařská zpráva dětského neurologa a návštěvy u PLDD. Rozhodnutí PČRK – stížnost přijmuta, bude řešit RK OSL Děčín. Šetřením pověřen MUDr. Strachoň.

  Id. č. 08-32-676A pí. V. podala dne 8.10.2008 žádost o prošetření okolností, které vedly k úmrtí jejího otce (r. 1921). Léčen na chirurgii, zemřel na interně. Dopis byl 8. 10. 2008 odeslán RK ČLK v Praze k zaregistrování.. Rozhodnutí PČRK – stížnost přijmuta. Šetří MUDr. Sucharda.

  Id. č. 08-29-399 p. D. podal stížnost na lékaře Nemocnice Sokolov. Dne 8.10.2008 doručen dopis MUDr. Merhauta - usnesení RK ČLK č. 2008/43 z 51. zasedání ze dne 6.9.2008 z důvodu vhodnosti o delegaci kauzy z OSL Sokolov do OSL Děčín. Šetřením pověřena MUDr. Faiferová.

  Id. č. 08-32-607 pí. M.  – stížnost na neetický přístup PL MUDr. J. a neoprávněné vykazování úkonů pojišťovně. Doručeno zaregistrované z RK ČLK v Praze dne 23.10.2008. Šeřením pověřen MUDr. Strachoň.  Šetřením pověřen MUDr. Strachoň. Čeká se na vyjádření nové oš. PL.

  Nové stížnosti

  Nejsou.

  (zpět na obsah)

  Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

  Řešená disciplinární řízení

  Id. č. 08-32-008 p. J. si stěžoval, že nebyl přijat k ošetření a nebyly mu předepsány léky. Pacient nebyl přijat do péče MUDr. P. Návrh na zahájení DŘ. Nebylo shledáno odborné pochybení, ale administrativní. Senátní řízení svoláno na 30.10.2008. Senát se usnesl, samotné disciplinární řízení splnilo účel i bez uložení disciplinárního opatření. Dodejka - převzetí rozhodnutí ze senátu 11.11.2008 p. J. Dne 25.11.2008 doručen e-mail od p. J.– kde protestuje proti závěru senátu ČR OS ČLK Děčín. Spis byl 28.11. odeslán do Prahy ČR ČLK.

  Id. č. 08-32-323 pí. I. udává ve svém dopise ze dne 7. 4. 2008, že musela uhradit regulační poplatek 30,- Kč, přestože nebyla lékařkou vyšetřena. Dne 24. 6. 2008 rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK o zařazení mezi stížnosti, přiděleno id. č. RK OS ČLK jedná o návrhu smírčího řízení, které by měla provést ČR OS ČLK.  Původně se připravovalo smírčí řízení, ale RK podala návrh na zahájení DŘ. Senát svolán na 30.10.2008. Senát se usnesl, samotné disciplinární řízení splnilo účel i bez uložení disciplinárního opatření, poplatek bude lékařkou pacientce vrácen. Dodejka - převzetí rozhodnutí ze senátu 7.11.2008 pí. I.

  (zpět na obsah)

  Ad 5) Žádosti

  Z registru odhlášen MUDr. Karel Brichzin, bývalý dlouholetý primář chirurgického oddělení Nemocnice Rumburk.
  Dcera MUDr. Richtrová oznámila, otec zemřel na jaře 2008.

  Žádost o přeregistraci na jiné OSL

  MUDr. Andrej Popov - z OSL Děčín odhlášen na OSL Ústí nad Orlicí k datu 12.11.2008.

  Žádost o přeregistraci z jiného OSL

  MUDr. Martina Novotná - Do OSL Děčín přihlášena z OSL Trutnov k datu 21. 11. 2008. Pracuje na chirurgickém odd. KZ., a.s. – Nemocnice Děčín.

  Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

  • MUDr. Otto Krejčí – nepracující důchodce – prodloužení platnosti na 2 roky.
  • MUDr. Hugo Engelhart – nepracující důchodce – prodloužení platnosti na 2 roky.
  • MUDr. Jindřich Picka – nepracující důchodce – prodloužení platnosti na 2 roky.
  • MUDr. Břetislav Matýsek – nepracující důchodce – prodloužení platnosti na 2 roky.
  • MUDr. Josef Ulvr – nepracující důchodce – prodloužení platnosti na 2 roky.
  • MUDr. Pavel Čejka – nepracující důchodce – prodloužení platnosti na 2 roky.

  SCHVÁLENO.

  Žádost o vystavení Diplomu kontinuálního vzdělávání

  • MUDr. Eva Šrámková – posoudila prim. Ullrychová - podmínky splněny, diplom bude vydán.
  • MUDr. Věra Pokorná – posoudila prim. Ullrychová - podmínky splněny, diplom bude vydán
  • MUDr. Richard Šebek – posoudila prim. Ullrychová - podmínky splněny, diplom bude vydán
  (zpět na obsah)

  Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

  Nebyly nahlášeny žádné nové akce

  (zpět na obsah)

  Ad 7) Korespondence:

  Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

  Centrum ČLK:

  • Zápis z 1. zasedání RK ČLK Praha 9.11.2008 v Praze
  • Usnesení XXII. Sjezdu delegátů ČLK
  • Žádosti o licence – ze dne 13.11.+ 25.11.2008 MUDr. Lucie Burešová – obor praktické lékařství pro děti a dorost.- uděleno 17.11.2008
  • Porada předsedů bude 12.12.2008 od 16:30 v Nemocnici na Homolce + Vánoční koncert na Staroměstském náměstí- chrám Sv. Mikuláše (předsedkyně se nemůže zúčastnit, nikdo z představenstva neprojevil zájem)
  • Zápis ze zasedání představenstva 22.11.2008

  Krajský úřad:

  Referát zdravotnictví KrÚ:

  • Pozvánka na VŘ:
   • obor praktické lékařství pro děti a dorost (MUDr. Palacká) – 3. 12.2008 od 12:00 hodin v Ústí nad Labem. K účasti pověřena MUDr. Taťána Lazarová.
  • Změna registrace:
   • MEDICA SEVER, s.r.o. – OZ MUDr. Maryško – změna v obchodním názvu společnosti a sídle společnosti
   • MUDr. Petr Havlík – změna datumu zahájení (od 1.1.2009).

  Další korespondence :

  • nedošla

  (zpět na obsah)

  Ad 8) Různé

  • Zvážení nákupu mzdového programu pro kancelář OS ČLK Děčín – nabídka z OSL Brno – nabízený program je drahý, zjistit u p. Kalvase, který program používá on a co doporučuje.
  • Zvýšení platu p. Hamerníkové o 1000,- Kč.
  • Zvýšení odměny za ekonomické služby p. Kalvasovi o 500,-Kč – měsíčně od ledna 2009 bude činit Kč 2000,-.
  • Informace MUDr. Suchardy z právního semináře – 22.11.2008 – JUDr. Mach, prof. Štefan, MUDr. Čepický – Téma – Co je lege artis, co přípustné riziko a co nedbalost? Problematika znaleckých posudků v medicíně, kazuistiky.
   • Postup lege artis – správný postup - není dosud definováno.
   • Přípustné riziko - nedbalý postup – je hodnoceno dodatečně znaleckou expertizou.
   • Vysoké riziko představuje zanedbaná dokumentace. Podcenění 1. kontaktu s vyšetřovateli.
   • ČLK neposkytuje právníky, může ale poskytnout kontakt, má zmapovanou sít právníků se znalostí medicínského práva.
   • Časté otázky k náhradám škody – je nesmyslné činit vyrovnání bez dohody s pojišťovnou a hlavně právníkem. Při podepsání vyrovnání = přiznání viny. Stejně není zajištěno, že nebudou vzneseny další nároky či žaloby.
   • Občansko právní řízení – náhrada škody.
   • Existuje i objektivní odpovědnost - škody způsobené správně indikovanými léky, zářením atd..
   • Odškodnění by mělo být hrazeno z pojistky.
   • Poškození profesní cti chybným posudkem - znalec za toto nezodpovídá.
   • Bude nutné uspořádat samostatný právní seminář pro naše členy, upozornit na rizika. Uspořádáme v 1.polovině r. 2009.
  • Konání Okresního shromáždění – středa 25.3.2009 – volba předsedy - současná předsedkyně může být zvolena ještě na jedno volební období!
  • Rozeslání informace členům – ještě do konce tohoto roku – placení čl. příspěvků
  (zpět na obsah)

  Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

  Paní Hamerníková – zjistit informace ke mzdovému programu od p. Kalvase

  Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

  Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

  Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

  ( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2009 Webmaster