Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
únor 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

2. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. 2. 2006 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Englerová (Kučerová- neomluvena)

Čestná rada MUDr.: Černá, Šrámková, (omluvena: Lazarová, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská (omluven Strachoň, Richter, Faiferová)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [pozvánka ředitelům nemocnic + zástupcům KÚ na OS 8. 3. 2006] - rozesláno
 • [] - ...

MUDr. Corn -

 • [zajistí místo konání příštího zasedání (v únoru) na Dýmníku] - splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Gratulace MUDr. Plhoňovi a MUDr. Čapkové k životnímu jubileu.

Informace předsedkyně o XVIII. sjezdu ČLK - 14.1.2006 v Praze

Zúčastnili se: MUDr. Plhoň. MUDr. Corn, MUDr. Sellnerová.

 • odvolání představenstva, RK odvolána nebyla (chyběli 3 hlasy)

Diskuse - složení stávajících delegátů

Kandidát na volbu viceprezidenta - ČLK MUDr. Stránský

Kandidáti na volbu členů představenstva ČLK

 • v 2. polovině března se bude konat zasedání Krajské rady ČLK Ústeckého kraje
 • v dubnu se bude konat volební sjezd ČLK. MUDr. Liehne bude kandidovat.

Informace ze schůzky 16.1.2006 - předoperační vyšetření

MUDr. Milič, MUDr. Sellnerová, MUDr. Dragančev.

Příprava Okresního shromáždění

Příprava komisí, předsednictva: (návrhy):

 • Pracovní předsednictvo: MUDr. Sellnerová, MUDr. Slavík, MUDr. Popelka, MUDr. Černá, MUDr. Sucharda
 • Mandátová komise: MUDr. Čapková, MUDr. Šrámková, MUDr. Lešanovská
 • Návrhová komise: MUDr. Plhoň, MUDr. Corn, MUDr. Johanidesová

Konání OS bude oznámeno ČLK v Praze.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Nedošlo k žádným změnám - u jedné z přijatých stížností nadále čekáme na vyjádření pověřeného člena RK ČLK, u druhé se již připravuje definitivní text rozhodnutí RK OS ČLK.

Nové stížnosti

Zatím nejsou.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nejsou.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Jana Š a f a ř í k o v á - lékařka čerpá mateřskou dovolenou. Oznámeno 30. 1. 2006 (0,- Kč)

MUDr. Tímea M a t i š č í k o v á - oznámení o trvání MD.Oznámeno 27.1. 2006 (0,- Kč)

MUDr. Dana M i ch a l í k o v á - oznámení o trvání MD.Podáno 23. 1. 2006 (0,- Kč)

MUDr. Andrea Z e l e n á - oznámení o trvání MD ((0,- Kč)

MUDr. Markéta Ž á č k o v á - oznámení o trvání MD.Podáno 23. 1.2006 (0,- Kč)

MUDr. Kateřina K r e u z i n g e r o v á - MD - podáno 23. 1. 2006 (0,- Kč)

MUDr. Jaroslav H o l ý - podáno čestné prohlášení - nepracující důchodce. (340,- Kč)

MUDr. Hana P e c k o v á - podáno čestné prohlášení - nepracující důchodce. (340,- Kč)

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Veronika H a b e r l o v á - Gyn. por. odd. Nemocnice Děčín - požádala o přeregistraci na OSL Praha 4 (změna pracoviště)

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Marián K o b i d a - absolvent 2005 - LF UK Bratislava, pracoviště neurologické odd. Nemocnice Děčín.

Odesláno 23. 1. 2006 do Olomouce s doporučením k přijetí.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Oldřich G r e g o r - ověřila prim. MUDr. Ullrychová - podmínky splněny. Diplom bude vydán k datu 28. 2. 2006.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

PŘIPOMÍNÁME: Ve středu 8. 2. 2006 se koná seminář "Různé pohledy na osteoporózu" od 15,00 hodin v Divadle v Děčíně.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • informace prezidenta MUDr. Kubka - tým poradců + podpora stávkové pohotovosti
 • informace odd. vzdělávání ČLK - (umístěno na www.clk.cz) - nabídka vzdělávacích kurzů
 • licence ke dni 30. 1. 2006
 • Informace o dohadovacím řízení o rámcové smlouvě + zápis z 3.1. + 17. 1.
 • Výběr z tisku
 • Návrh Rámcové smlouvy pro AS
 • Dopis předsedům (26.1.2006)
  • výzva k nahlášení přednášek, které pořádá OS
  • informování o kurzech ČLK
  • jednotná prezentace na www ( přepuštění domény www.clk.cz)
  • informace o konání Okresních shromáždění - osobní účast rezidenta
  • sdělení zkušeností z fungováním linky právní pomoci
  • tým poradců prezidenta ČLK.

Krajský úřad:

Nebylo nic doručeno.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Schůzka o preskripci léků svolána na 9. 2. 2006 od 16:00 - (prim. MUDr. Rejholec, MUDr. Slavík, MUDr. Plhoň, MUDr. Sellnerová)
 • MUDr. Plhoň - informace SAS : Diskuse k Vyhlášce č. 550/2005 Sb.
  • výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění + SAZEBNÍK
  • indukované péče - mnoho neznámých, nutné zvažovat indukovanou péči
  • navýšení díky vyhlášce = regulační vyhláška
  • stávková pohotovost
  • vznik krizového štábu

  Doporučuje se čekat s podpisy nyní zasílaných dodatků ke smlouvám - naděje na zmírnění regulací, nemají všechny náležitosti - vyčkat.

  Doporučení SAS - neměnit zavedení zvyklosti

 • MUDr. Černá - informace o petici na podporu neziskových nemocnic
  • možnosti zavedení pokladenského systému
  • preventivní mammografická péče je vyřazena
 • MUDr. Slavík
  • regulace
  • preventivní kódy, kapitace.
 • Informace o proběhlé schůzce PL v Děčíně 17. 1. 2006. Různí se názory PL k preskripci

Bude vhodné svolat společnou schůzku s PL, PLDD + AS

 • Dopis MUDr. Kubek - žádost o převedení domény - doručeno 25.1.2006. Všichni přítomní byli seznámeni s obsahem dopisu.
  • Doména clk.cz nebude přenechána ČLK v Praze.
  • Hlasování: Jednomyslně rozhodnuto, že nadále bude doména spravována MUDr. Suchardou.
  • Všem přítomným byla statisticky předvedeno využití webových stránek za měsíc prosinec. (Dopis prezidentovi ČLK: MUDr. Sellnerová)
 • MUDr. Ullrychová - spojení laboratoří v nemocnici - bylo propuštěno 6 laborantek
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • připravit seminář o diabetu
 • 9. 2. 2006 schůzka s prim. MUDr. Rejholcem - preskripce (+ MUDr. Slavík a MUDr. Plhoň)
 • informace prezidentovi ČLK- doména

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster