Zpět na hlavní stránku

Zápis z okresního shromáždění OS ČLK v Děčíně 2006


Zápis z okresního shromáždění v OS ČLK v Děčíně
konaného dne 8. března 2006 v Děčíně

V sále Kulturního střediska Střelnice se sešlo 77 členů z celkem 338 členů zapsaných v seznamu OS ČLK, tj. 22,7% ze zapsaných členů. Okresní shromáždění tedy nebylo usnášeníschopné a nepřijalo usnesení.

Zahájení

Uvítání hostů:

 • Česká stomatologická komora OS Děčín: MUDr. Petr Bartl a MUDr. Renata Bolfíková
 • Zástupce Krajského úřadu: MUDr. Václav Záhorský

OMLUVENI:

 • Ing. Petr Severa - vedoucí referátu zdravotnictví KÚ Ústí nad Labem
 • PharmDr. Jindřich Šmíd - Česká lékárnická komora Děčín
 • Ředitel Nemocnice Děčín - Ing. Miloslav Řehák
 • Ředitel Lužické nemocnice v Rumburku - Ing. Pavel Lampa

Přítomní členové OS ČLK Děčín přijali návrh programu předloženého představenstvem:

Program:
 1. Volba pracovního představenstva + volba mandátové a návrhové komise
 2. Představení nových členů OS ČLK Děčín - primáři představí své nové kolegy
 3. Zpráva o činnosti - přednese MUDr. Sellnerová
 4. Vystoupení hostů
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Zpráva RK
 7. Zpráva ČR
 8. Diskuse ke zprávám
 9. Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2006 a případná diskuse k tomu + schválení
 10. Závěr
1) Volba pracovního předsednictva

Zvoleni: MUDr. Sellnerová, MUDr. Slavík, MUDr. Popelka, MUDr. Ullrychová, MUDr. Černá, MUDr. Sucharda

Volba komisí:

 • mandátové: zvoleni MUDr. Šrámková, MUDr.Lešanovská, MUDr. Šebek
 • návrhové: zvoleni MUDr. Plhoň, MUDr.Corn, MUDr. Johanidesová
2 ) Představení nových členů

Přítomní primáři nebo zástupci odd. seznámili přítomné se jmény nových kolegů, většina se však shromáždění nezúčastnila.

3) Zpráva předsedkyně MUDr. Aleny Sellnerové o činnosti představenstva za období 16. 2. 2005 - 8. 3. 2006
 • Uctění památky zesnulých členů OS ČLK Děčín
 • Statistika členské základny
 • Práce představenstva - informace o činnosti
 • Práce delegátů - informace ze sjezdů a změnách ve vedení ČLK
 • Práce předsedkyně
 • Informace o Krajské radě ČLK Ústeckého kraje - předsedou je nyní MUDr. Vladislav Procházka (OSL Litoměřice )
 • Operační projekt pro doškolování lékařů pro PL a PLDD
 • Protestní akce lékařů 24. 2. 2006 v Praze
 • Diabetologie v České Kamenici
 • Úhradová vyhláška č. 550/2005 Sb.

[Celá zpráva předsedkyně OS ČLK]

4) Vystoupení hostů

MUDr. Vladimír Záhorský - PLDD, člen Rady kraje, zdravotní komise ústeckého kraje

 • přivítal přítomné
 • popřál ženám k MDŽ
 • končící smlouvy (výběrová řízení) pojišťovny
 • Nemocnice Děčín - dobrý hospodářský výsledek

MUDr. Petr Bartl - předseda OS ČSK Děčín

 • Prohlášení - otevřený dopis předsedovi vlády

Diskuse - směrem k hostům:

 • Otázka, zda kraj bude tvořit ambulantní síť
  • na lůžkovou péči vyhlašuje VŘ MZdr. ČR
  • smlouvy do 30.6.2006 - smlouvy nejsou automaticky prolongovány, je potřeba dát impuls pojišťovnám. V případě neprolongace smluv by Pojišťovna proplácela jen akutní péči
  • Komora (+odborné společnosti) by měla ve spolupráci s KÚ a pojišťovnou tvořit síť
 • MUDr. Jára - okres Děčín již prošel 2 redukcemi - je třeba výrazné podpory Komory a kraje

Přítomní se shodli, že Komora by měla oslovit starosty měst a obcí a Krajský úřad + pojišťovny , aby nedošlo ke zlikvidování NZZ.

5) Zpráva mandátové komise (MUDr. Šrámková, MUDr. Lešanovská + Šebek)

Okresního shromáždění se zúčastnilo celkem 77 členů, z toho z jižní části okresu 60 a ze severní části 17 členů - celkem přítomno 77 členů z 338 zaregistrovaných (jih 222, sever 116).

6) Zpráva revizní komise OS ČLK Děčín - přednesl MUDr. Ivan Sucharda
 • kontrola hospodaření,
 • výběr členských příspěvků
 • šetření stížností - informace o počtu přijatých a vyřízených kauz

[Zpráva předsedy RK OS ČLK Děčín]

7) Zpráva předsedkyně čestné rady OS ČLK Děčín - přednesla MUDr. Marcela Černé
 • v roce 2005 se nekonalo žádné senátní řízení
 • informace o předání titulu Rytíři českého lékařského stavu 23.4.2005 prof. MUDr. Ottu Gregorovi, DrSc.
 • nominace v letošním roce - korespondenční hlasování - není ještě uzavřeno - návrh z OS ČLK Děčín - prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.
8) Diskuse k předneseným zprávám
 • nebyla.
10) Návrh rozpočtu + hospodaření - přednesl místopředseda MUDr. Jiří Slavík

Informace o výsledku hospodaření v roce 2005 - seznámil přítomné s jednotlivými nákladovými položkami a dosaženými výnosy OS ČLK Děčín - diskuse k rozpočtu

Vzhledem k situaci, že Okresní shromáždění členů OS ČLK Děčín opět není usnášení schopné nebyla zpráva o hospodaření ani nový rozpočet předkládány ke schválení, ale návrh rozpočtu bude odeslán ke schválení ekonomickému odd. ČLK v Olomouci.

11) Návrh usnesení

Usnesení nebylo předkládáno ke schválení, protože nebyla přítomna nadpoloviční většina členů OS.

12) Závěr

Přítomní zavázali představenstvo OS ČLK, aby byl vydán jednotný pokyn, jak postupovat v jednání s pojišťovnami - prodloužení končících smluv / VŘ. Mělo by být jednotné pro všechna NZZ - posouzeno právníkem - termín podání (doba určitá či neurčitá?)

Předsedkyně poděkovala všem přítomným, za účast na dnešním jednání.

Jednání Okresního shromáždění bylo ukončeno v 18:30 hodin.

 

Za návrhovou komisi:

MUDr. František Plhoň, MUDr. Jiřina Johanidesov , MUDr. Zdeněk Corn
 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster