Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Prosinec 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

11. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7. 12. 2005 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Louková, Popelka, Corn.

Omluveni MUDr.: Englerová.

Čestná rada MUDr.: Černá, Milič, (omluvena: Lazarová, Šrámková, Dragounová).

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová (omluven: Richter, Strachoň).

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda -

 • [na www (MUDr. M. Novotný)] - splněno
  Bylo zasláno i do redakce Tempusu -v listopadovém čísle nebylo otištěno)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o činnosti

 • schůze předsedů OS ČLK v Praze 2.12.2005 - pro nemoc se předsedkyně nemohla zúčastnit, získala informace od předsedy OSL Chomutov MUDr. Bintera - „schůzka předsedů - nekonstruktivní jednání.“
 • Předsedové Krajské rady ČLK Ústeckého kraje se sejdou společně s delegáty sjezdu za Ústecký kraj 4.1.2005 v Ústí nad Labem, proto je posunuto i zasedání představenstva OS ČLK Děčín na 11.1.2005. Jsou pozváni i kandidáti na prezidenta ČLK. MUDr. Liehne od kandidatury odstoupil.
  • Diskuse k jednotlivým kandidátům.
   - MUDr. Plhoň podal informaci o účasti na schůzce Krajské rady ČLK hl. města Prahy - (21. 11. 2005) zde se představil MUDr. Stránský. Má podporu praktiků i AS. MUDr. Kubek vykonává dobře předsedu LOKu, je to však nevhodný kandidát na funkci prezidenta. MUDr. Fousková nemá podporu předsedů, měla by zůstat na funkci víceprezidentky. MUDr. Stránský - nezávislý, má zkušenosti ze zahraničí, na schůzce Krajské rady v Praze svým projevem přítomné přesvědčil - mohl by být přínosem pro Komoru. Jeho snahou je decentralizovat činnost na jednotlivé komise
(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Proti opakovanému rozhodnutí o nezahájení disciplinárního řízení v případě stížnosti na gynekoložku byla podána opětovná námitka čestné radě ČLK. Ta nakonec rozhodla věc přidělit revizní komisi OS ČLK v Ústí nad Labem.

Stížnost na posudkovou lékařku je dosud nedořešena - s průvodním dopisem předsedy RK OSL bylo odesláno do RK v Praze. (7.8.2005). Zatím nebylo doručeno rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK v Praze. Stěžovatelka doručila 14.11. urgenci o informaci. 16.11. odesláno sdělení předsedy RK OSL, že věc je v řešení RK ČLK v Praze.

Poslední neuzavřená stížnost je v šetření pověřeného člena revizní komise a bude vyřešena do příští schůze.

Nové stížnosti

Na štěstí nejsou.

Ostatní záležitosti

Předseda RK OS ČLK Děčín byl vyzván předsedkyní RK ČLK, aby byla zdůvodněna ztráta našeho OS v hospodaření za rok 2004. Zdůvodnění odesláno 29. 11. 2005 (e-mailem rozesláno na vědomí členům RK OS ČLK Děčín a představenstvu).

Hospodaření OS ČLK Děčín - e-mailem rozeslány tabulky zpracované ekonomem p. Kalvasem a MUDr. Suchardou zpracovaný ekonomický přehled za posledních 7 let.

Návrh na rozpočtovou změnu - přesun některých položek - představenstvem schváleno:

Zvýšení příjmů a navýšení výdajů - neplánované příjmy - (pokuta, dotace, propagace). Navýšení nákladů oproti plánu - překročení u náhrad času a proplácení cestovních náhrad. Zváženo čerpání přebytku - varianty:

 • Pořízení laptopu pro potřebu předsedy RK OS ČLK + webmastera.
 • Pořízení pracovního stolu + kontejnery (dovybavení kanceláře kancelářskými potřebami),

Představenstvo jednomyslně schválilo čerpání přebytku - schválilo nákup notebooku. (9 x ano) (20 - 25 000,-Kč)

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Čestná rada nemá v řešení žádný případ.

Rytíř českého lékařského stavu

Představenstvo bylo informováno o připravované volbě Rytíře lékařského stavu. Korespondenční volba - termín do 28.2.2006.

Doručeny životopisy kandidátů na titul Rytíře českého lékařského stavu:

 • prof. MUDr. František Novotný, DrSc.

 • prof. MUDr. Jiří Bartoš, DrSc.

 • Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.

Do příštího jednání připraví MUDr. Černá krátkou anotaci jednotlivých kandidátů

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Pavel Rubeš - prodloužení platnosti.

MUDr. Vlastimil Bašus - nepracující důchodce.

Obě oprávnění vydána ke dni 1. 12. 2005 s dobou platnosti na 2 roky.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Eva Kozlíková - Prověřeno prim. MUDr. Ullrychovou - podmínky splněny. Diplom vydán k datu 30.11.2005.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/ 05/011 Selhání ledvin a jeho léčba

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Děčín (koordinátor prim. MUDr. Michal Hondl)

Přednášející: MUDr. Martin Ullrych - nefrolog Nemocnice Děčín

Okruh posluchačů:Určeno pro všechny lékaře nemocnice, ambulantní specialisty i praktické lékaře

Program:

 • Selhání ledvin (akutní a chronické)
 • Možnosti terapie selhání ledvin
 • Diskuse

Datum: 7. 12. 2005 od 14,30 hodin, Nemocnice Děčín - aula, budova C 3. p. Děčín II

Přiděleny 2 kredity.

32/05/012 Vánoční seminář Lužické nemocnice

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s Lužickou nemocnicí (koordinátor prim. MUDr. Václav Pospíšil)

Přednášející:

 • prim MUDr. Václav Pospíšil - interní odd. Rumburk

 • MUDr. Petronela Lacková - interní odd. Rumburk

 • MUDr. Viktória Levrincová - dětské odd. Rumburk

Program:

 • Akutní pankreatitida dnes - možnosti a úskalí diagnostiky a léčby v našem regionu z pohledu současných doporučení - prim. MUDr. Pospíšil

 • Perorální antidiabetika v běžné praxi - stačí nám jenom Maninil a Buformin jako před 20 lety? MUDr. Lacková

 • Základy přednemocniční péče o akutně ohrožené dítě - část sdělení bude interaktivní s kvízem a řízenou diskusí - MUDr. Levrincová

Datum: 15. 12. 2005 od 18,00 hodin, místo konání: Restaurace Dýmník - sál - Rumburk

Přiděleny 3 kredity.

32/06/001 Různé pohledy na osteoporózu

Pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s firmou MSD (Dagmar Tomková), (koordinátor MUDr. Jiřina Johanidesová)

Smyslem semináře je předat informaci, jak hodnotit onemocnění osteoporózy a následné podání vysvětlení pacientům, všechny aspekty závažných diagnóz + hodnocení.

Přednášející:

 • MUDr. Jiřina Johanidesová - revmatologická ambulance Děčín

 • MUDr. Barbora Škývarová - Osteocentrum Jablonec nad Nisou

 • MUDr. Pavel Barsa - neurochirurgické odd. Krajská nemocnice Liberec

 • MUDr. Jan Šťastný - Rehabilitační centrum Děčín

 • MUDr. Ján Praško - Psychiatrická léčebna Bohnice Praha

Program: Odborný seminář bude obsahovat 5 přednášek s diskusí.

Přednášky:

 • Osteoporóza - definice, etiologie a klinický obraz - MUDr. Johanidesová

 • Vyšetřovací algoritmus osteoporózy, současný pohled - MUDr. Škývarová

 • Osteoporza z pohledu neurochirurga - MUDr. Barsa

 • Rehabilitace při osteoporóze - MUDr. Šťastný

 • Psychologický pohled na osteoporózu - MUDr. Praško

Datum: 8. 2. 2006 od 15,00 hodin, Městské divadlo Děčín

Přiděleno 5 kreditů.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze setkání kandidátů na funkci prezidenta ČLK - Praha 23.11.2005
  • Návrhy na nominaci: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, doc. MUDr. Radim Kočvara, doc. MUDr. Miroslav Hanuš, MUDr. Zdeňka Poláková, MUDr. Václav Šmatlák, MUDr. Otto Herber, MUDr. Miroslav Janulík, MUDr. Miroslav Havrda, MUDr. Milan Kubek, MUDr. Josef Liehne, MUDr. Eva Klimovičová, MUDr. Helena Fousková, doc. MUDr. Petr Kaňovský, Csc.,
  • Nominaci odmítli: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, doc. MUDr. Radim Kočvara, MUDr. Václav Šmatlák
 • Zápis z mimořádného zasedání představenstva ČLK ze dne 4. 11. 2005
 • Zápis z mimořádného zasedání RK ČLK v Praze 4.11.2005
 • Zápis z 22. zasedání RK ČLK ze dne 25. a 26. 11. 2005 ve Zlíně
 • Pozvánka na poradu předsedů a vánoční koncert v Praze (2. 12. 2005)
 • Na vědomí dopis adresovaný Ing. Kunštekovi - smlouva o spolupráci
 • Stanovisko viceprezidentky MUDr. Fouskové ke stavu ČLK
 •  
 • KRAJSKÁ RADA ČLK Ústeckého kraje - plánovaná schůzka na 4. 1. 2006 v Ústí nad Labem od 17,00 hodin - viz zpráva předsedkyně.

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana kraje

Vyhlášení VŘ

Pozvánka na VŘ: 14. 12. 2005 - MUDr. Tatiana Brejšová- obor otorinolaryngologie a foniatrie pro území okresu Děčín. K účasti pověřen za OS ČLK Děčín MUDr. Martin Richter a za obor oslovena . MUDr. Věra Králová - foniatr Ústí nad Labem

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Rozhodnutí o registraci: zaslána kopie rozhodnutí - změna:
  • 1. Zdravotní Rumburk, a.s. Lužická nemocnice, o.z.- změna odborného zástupce pro obor vnitřní lékařství - MUDr. Václav Pospíšil a změna v části - statutární orgán  Bereme na vědomí.
 • Nová registrace - MUDr. Zdeněk Walter - praktické lékařství pro dospělé, Náměstí 28. října 818, Česká Kamenice
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Zasílání e-mailové pošty na kancelář OS ČLK a její další přeposílání - zpravidla je veškerá doručená pošta zasílána členům představenstva, RK a ČR - je na každém, zda zaslanou poštu prostřednictvím kanceláře budou jednotliví členové číst či ji ihned smažou - každý posoudí sám, zda jej zpráva zaujme.
 • Komunikace mezi lékaři nemocnice a ambulantními lékaři - léková politika v nemocnici (nové nařízení nemocnice) - Informace MUDr. Slavíka o praktikách lékařů nemocnice
  • Diskuse - zřejmě nebylo správně pochopeno, že mají být pacienti po ošetření v nemocnici zasílání k předepsání léků ke svým PL. Prim. Ullrychová sdělila, že ředitel toto nařízení zcela určitě nevydal. MUDr. Sellnerová osloví primáře příslušného oddělení, (ředitele nemocnice) ze kterého jsou pacienti odesílání k praktickým lékařům. Všichni lékaři jsou limitováni, nelze přenášet preskripci na další kolegy.
 • MUDr. Slavík byl osloven prim. Žákovou z gyn. por. odd., aby představenstvu oznámil, že jeden kolega vydává nepoužitelná interní předoperační vyšetření pro pacientky přijaté na její odd.. (předoperační vyšetření má svá kritéria.- on odesílá pacientky pouze s textem - „schopna“).
  • Doporučený postup: Pohovor s jeho zaměstnavatelem. Pohovoru se zúčastní za ČR OS ČLK Děčín MUDr. Milič + předsedkyně. Termín bude určen po dohodě.
 • Avizováno - byla podána stížnost OÚ Verneřice na MUDr. Sobotkovou - údajně zasláno na VZP.
 • Financování nových praktických lékařů - informace MUDr. Sellnerové - Hospodářská komora v Ústí nad Labem zpracovává grant - spolupráce s nemocnicí (EU by financovala školitele, školení, literaturu školenci), do konce roku musí být projekt podán. Týkalo by se lékařů, kteří by měli již dvouletou praxi v nemocnici.
 • MUDr. Plhoň předal informaci krajského ředitele VZP k dotazu, kdy bude VZP realizovat případné doplatky z vyúčtování 1. pololetí 2005, které jsme v písemné formě obdrželi během listopadu. Odpověď zní: až po 26. 1. 2006 (Splatnost faktur - 35 dnů po lhůtě splatnosti)
 • Příprava volebního sjezdu ČLK v lednu 2006:
  • Jsou signály, že představenstvo ČLK na svém posledním zasedání rozhodlo o tom, kdo povede sjezdové jednání, ačkoliv toto rozhodnutí představenstvu nepřísluší. Bylo by v rozporu se zákonem č. 220/91 Sb. Pokud bude tato skutečnost potvrzena v zápise, který zatím nemáme k dispozici (zápis ze 2.12.2005) představenstvo OS ČLK Děčín svůj podnět zašle v písemné podobě na sekretariát ČLK v Praze.
  • Na vědomí dopis předsedy OSL Beroun (Stavovský předpis č. 21)
  • Na vědomí dopis předsedy OSL Ostrava (Stavovský předpis č. 21)
  • Stanovisko OSL Plzeň - sever - (podpora svolání mimořádného sjezdu, požadavek na odstoupení představenstva ČLK)
  • MUDr. Milan Kubek - kandidát na funkci prezidenta - dopis předsedům
  • MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP - kandidát na prezidenta
 • Příští jednání by se mělo konat 4. 1. 2006, ale protože Krajská rada ČLK Ústeckého kraje má naplánovanou schůzku v Ústí nad Labem ještě před volebním sjezdem, došlo k týdennímu posunutí data konání zasedání představenstva OS ČLK na 11. 1. 2006 v Děčíně.
 • MUDr. Černá - Zákon o DPH - platnost od května letošního roku - povinnost být plátcem platí i pro lékaře? - dotaz na právní odd.
 • Varování - MZdr. ČR připravuje vyhlášku na 1. pol. 2006 - stanoví nerovné podmínky - jasné zvýhodnění nemocnic proti ambulantní složce.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • změna OS v registraci 1. Zdravotní Rumburk a.s.
 • oslovení prim. v nemocnici - předepisování léků
 • zorganizování pohovoru - vydávání předoperačních vyšetření.

MUDr. Černá:

 • kandidáti na Rytíře - přednést návrh

Kancelář:

 • dotaz na právní odd. ČLK - lékař - plátci DPH

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster