Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Listopad 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

10. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 11. 2005 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Slavík, Popelka, Corn, Englerová, Louková

Omluveni MUDr.: Čapková, Johanidesová, Ullrychová, (Kučerová- neomluvena)

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, Šrámková, Dragounová

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Strachoň

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [osloví MUDr. Martinu Kučerovou, zda hodlá nadále vykonávat funkci člena představenstva za severní část okresu] - očekávalo se že MUDr. Kučerová se dostaví na dnešní jednání, které se koná v Rumburku. Byla by zde oslovena, zda ji její nové pracovní povinnosti (v jiném okrese) umožní vykonávat funkci členky představenstva za severní část okresu. MUDr. Kučerová se bez omluvy nedostavila.

MUDr. Corn -

 • [zajistí místo konání příštího zasedání (v listopadu) na Dýmníku] - splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení o sjezdu ČLK

Zprávy o průběhu XVII. sjezdu ČLK

 podala MUDr. Sellnerová, MUDr. Plhoň, MUDr. Corn.

 • Před sjezdem zpochybňovány mandáty delegátů
 • Úhradová vyhláška
 • Činnost ČLK o.s. - vedení účetnictví
 • Neschválené usnesení
 • Změny SP přijaté na XVII. sjezdu ČLK
  • SP č. 1 Organizační řád
  • SP č. 2 Volební řád
  • SP č. 4 Disciplinární řád
  • SP č. 7 Příspěvky na činnost (stejné jako v roce 2005)
  • SP č. 16 Systém celoživotního vzdělávání (termín ohlašování akcí zkrácen na 15 dnů)
  • SP č. 11 Licenční řád
  • SP č. 17 Finanční řád
  • SP č. 20 Profesní bezúhonnost

Aktuální situace v ČLK - svolání mimořádného sjezdu:

 • MUDr. Plhoň - podat podnět RK - pozastavení SP č. 21- trvat na zrušení SP č. 21 - protizákonné
 • urážky MUDr. Ratha na adresu prezidenta V. Klause a MUDr. Fouskové.

Diskuse:

 • Dopis představenstvu ČLK - výzva představenstva OS ČLK Děčín ke svolání mimořádného sjezdu
 • Dopis revizní komisi ČLK - výzva představenstva OS ČLK Děčín k pozastavení výkonu rozhodnutí představenstva ČLK - SP č. 21.
  Nelze akceptovat prohlášení MUDr. Ratha, že 14. 1. 2006 se bude konat volební sjezd s volbou prezidenta, viceprezidenta a nového představenstva, když stávající představenstvo neabdikovalo. Pokud členové představenstva neabdikují do 14. 1. 2006, může v lednu dojít pouze k volbě prezidenta ČLK - hodláme iniciovat hlasování o odvolání představenstva na tomto sjezdu.
 • RK ČLK nekoná, jak by měla. Komora musí mít statutárního zástupce - nezákonný postup představenstva. Pokud nebude mít sjezd vůli je odvolat, vyzveme je k jejich abdikaci. Dopisy budou před odesláním RK a představenstvu ČLK poskytnuty e-mailem k případné úpravě formulací.
  Obsahy dopisů byly přítomnými jednomyslně schváleny.
  Dopisy budou rozeslány na vědomí i na OS ČLK. Bude zveřejněno i na www.clk.cz

Názory z členské základny

(veškerá korespondence přeposílána na e-mailové adresy členů představenstva, RK a ČR OS ČLK Děčín)

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

K rozhodnutí revizní komise OS ČLK o opakovaném nezahájení disciplinárního řízení byla doručena námitka stěžovatelky. Spis byl předán čestné radě ČLK do Prahy k dalšímu řízení.

Ke stížnosti ze srpna dosud nedošlo rozhodnutí pověřeného člena revizní komise ČLK.

Na šetření stížnosti z října se pracuje.

Nové stížnosti

Nejsou.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nemá v řešení žádný případ.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Veronika K o u s a l o v á - podáno 20. 10. 2005. Lékařka odd. A+R Lužické nemocnice. Promoce 1995. Atestace A+R I. st. v r. 1999. Splňuje kvalifikační podmínky i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

Schváleno

MUDr. Lenka P o d o l s k á - podáno 1. 11. 2005. promoce 1986, Atestace pediatrie I. st. 1990, alergologie a klinická imunologie 2002. Splňuje kvalifikační podmínky i délku praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení.

Schváleno.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Milena Veberová - prodloužení platnosti.

MUDr. Kateřina Holajová - prodloužení platnosti. Vydáno k datu 1. 10. 2005.

Schváleno

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Lajtár Michal - absolvent 2005, pracoviště: interní odd. Nemocnice Děčín.

MUDr. Polák Pavel - absolvent 2005, pracoviště: interní odd. Nemocnice Děčín

MUDr. Hanáček Roman - absolvent 2005, pracoviště: chirurgické odd. Nemocnice Děčín

MUDr. Jančárková Vendula - absolventka 2005, pracoviště: gynekologické odd. Nemocnice Děčín

MUDr. Leitnerová Lenka - absolventka 2005, pracoviště: interní odd. Nemocnice Děčín

MUDr. Hlaváčová Adéla - absolventka 2005, pracoviště: ARO Nemocnice Děčín

MUDr. Hlaváčková Kateřina - absolventka 2005, pracoviště: interní odd. Nemocnice Děčín.

MUDr. Daniela Blšťáková - absolventka 2005, pracoviště: chirurgické odd. Nemocnice Děčín

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Vít M a i r i c h – z OSL Děčín - z důvodu změny pracoviště požádal o přeregistraci na OSL Jablonec n. N..

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Vlastimil B a š u s – z OSL Česká Lípa - nepracující důchodce.

MUDr. Veronika K o u s a l o v á – z OSL Česká Lípa - odd. A+R - pracoviště Lužická nemocnice

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/05/010 Presentace o mammografii

Určeno pro: obvodní lékaře a gynekology

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s WF Hospital (koordinátor MUDr. Wurst František)

Přednášející: MUDr. Luděk Tyle - rentgenolog, mamolog Děčín, MUDr. Želmíra Kalixová - chirurg, MUDr. Jana Pukyová - onkolog

Program:

 1. Informace o mamologickém screeningu

 2. Chirurgická řešení karcinomu mammy

 3. Zásady onkologické terapie karcinomu mammy

 4. Diskuse

Datum: 22. 11. 2005 od 16, 00 hodin, Hotel Faust - salónek, Děčín I

Přiděleny 3 kredity.

32/05/011 Selhání ledvin a jeho léčba

Seminář je určen pro všechny lékaře nemocnice a dále pro ambulantní specialisty i praktické lékaře.

Pořádá: prim. MUDr. Hondl Michal a OS ČLK

Přednášející: MUDr. Martin Ullrych  nefrolog, vedoucí lékař hemodialyzačního střediska.

Program:

 1. Selhání ledvin  ( akutní a chronické)
 2. Možnosti terapie selhání ledvin
 3. Diskuse

Datum: 7. 12. 2005 v 14,30, v aule Nemocnice Děčín - budově C 3. patro

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Licence ke dni 19. 10. 2005 (MUDr. Petr Kadlec - výjimka - zamítnuto), licence k 24. 10. 2005, 27. 10. 2005
 • Tiskové prohlášení MUDr. Ratha
  • k 2. 11. 2005 abdikace na funkci prezidenta ČLK
  • 14. 1. 2006 svolání volebního sjezdu
  • 4. 11. 2005 zasedání představenstva- permanentní
 • Rozloučení prezidenta
 • Zápis ze 16. 9. 2005 + 14. 10. 2005 v Praze
 • Soupis dlužných příspěvků na OS k 30. 6. 2005
 • Seznam OS - ztráta v r. 2004
 • Zápis z mimořádného zasedání představenstva 21. 10. 2005

KRAJSKÁ RADA ČLK Ústeckého kraje

Zápis ze zasedání, které se konalo 12. 10. 2005 v Chomutově

26. 10. 2005 - dopis OS ČLK Teplice - žádost o svolání Krajské rady ČLK - svolání mimořádného sjezdu

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Oznámení o změnách registrací. Bereme na vědomí.

Další korespondence :

 • Doručen dopis z Územního pracoviště VZP v Děčíně - žádost o sdělení, zda se do konce letošního roku uskuteční v okrese Děčín nějaký odborný seminář či jiná vzdělávací akce pro zdravotnickou veřejnost. Informace žádají pro Krajskou pojišťovnu - možnost finanční podpory.
 • MUDr. Jitka Slavíková - oznámení o nástupu na mateřskou dovolenou
 • MUDr. Kubek - petice za přijetí zákona o neziskových nemocnicích - reakce OSL Semily
  Diskuse - Komora není kompetentní posuzovat výhody a nevýhody a.s. a p.o. - toto je věcí odborů. Nebudeme se vyjadřovat. Komora by měla být apolitická.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • ZEMŘEL MUDr. Martin Novotný - 21. 10. 2005 - bývalý primář dětského oddělení ve Varnsdorfu a v Rumburku, 2. předseda OS ČLK Děčín.
 • MUDr. Plhoň - SAS - informace o jednání na MZdr. Závěry ze zasedání SAS v Brně
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sucharda:

 • oznámení do Tempusu + na www (MUDr. M. Novotný)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster