Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Říjen 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

9. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5. 10. 2005 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Čapková, Slavík, Ullrychová, Englerová, Louková, Corn

Omluveni MUDr.: Johanidesová, Popelka, (Kučerová - neomluvena)

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, Milič, Dragounová (omluvena Šrámková)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Richter (omluven Strachoň, Faiferová)

Host: Ing. Miloslav Řehák, ředitel Nemocnice Děčín

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [pozvat ředitele Ing. Řeháka] - splněno dnes

MUDr. Černá -

 • [zkontaktovat MUDr. Kučerovou a MUDr. Andršovou, prověřit obvinění MUDr. Andršové ze lži] - MUDr. Černá provedla detailní přezkoumání údajů v žádosti MUDr.Andršové na personálním odd. Lužické nemocnice v Rumburku. Na základě její zprávy představenstvo rozhodlo, že nepovažuje MUDr. Andršovou za lhářku, za níž ji označila MUDr. Kučerová.

MUDr. Sucharda -

 • [dotaz MZd ČR - zda může osoba, které nebyl univerzitou udělen titul MUDr. takový titul užívat, když má povolení MZD z výkonu činnosti lékaře] - zpracováno.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Aktuální záležitosti

Diskuse s ředitelem Nemocnice Děčín Ing. Řehákem

Diskuse na téma - Nemocnice Děčín jako a. s.:

 • záměr Rady kraje - dostupnost a rozsah péče nebude ohrožena
 • využívání finančních prostředků, lepší daňové nastavení - zisk bude určen pro rozvoj zdravotní péče
 • stanoviska daňových a ekonomických poradců
 • vlastnická struktura: 100% Ústecký kraj - o případné změně rozhoduje zastupitelstvo
 • řízení - spory o pravomoci - představenstvo je odpovědno svým majetkem (odpovědnost = pravomoci (valná hromada, dozorčí rada)
 • zajišťování pohotovostí - ambulantní činnost - jaký je zájem z terénu o služby na odd. - terén - nemocnice - navzájem se potřebují
 • otázka souběhů - privátní praxe primářů
 • kultivace sítě (lůžková zařízení) - nemělo by se dotknout této lokality
 • pro zaměstnance by převodem nemocnice na a.s. nemělo dojít z horšímu
 • ekonomické důvody jsou rozumné.

PROTESTNÍ AKCE - STÁVKA

Dne 6. 10. 2005 bude v Praze protestní demonstrace lékařů spojená s jednodenním uzavřením ordinací PL. Diskuse - PL pro dospělé v severní části okresu jednotně uzavřou své ordinace. Své pacienty dopředu informovali. V jižní části péče zajištěna - 3 lékaři jedou do Prahy před MZdr.

SJEZD ČLK

Názor představenstva OS ČLK Děčín - MUDr. Rath je nepřijatelná osoba pro ČLK - činnost ČLK zpolitizoval.

Bude- li vyslovena nedůvěra - delegáti mají mandát - hlasovat pro jeho odvolání.

Zvyšování členských příspěvků - musí být zrušeno navýšení odvodů pro centrum.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Revizní komise dokončila šetření a rozhodování ve dvou vrácených stížnostech (jedna z roku 2000!) a v obou případech znovu potvrdila své negativní stanovisko (nezahajovat disciplinární řízení proti obviněným lékařům), a to i přes opačný názor čestné rady ČLK. Řádně odůvodněná rozhodnutí byla poslána stěžovatelům i registru stížností.

"Nová" stížnost ze srpna t.r. stále nemůže být uzavřena, protože marně čekáme na rozhodnutí pověřeného člena revizní komise ČLK. Bez toho, aby byla stížnost "svěřena" k šetření okresní revizní komisi, nelze šetření zahájit. Jedná se však o stížnost na posudkové rozhodnutí a takové stížnosti ČLK zpravidla nešetří.

Nové stížnosti

Stížnost na dvě praktické lékařky, které se angažovaly v péči o pacientku, která zemřela na zhoubný tumor, je v počátečním stádiu šetření, revizní komise si vyžádala dokumentaci.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nemá v řešení žádný případ.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Kateřina Hlaváčková - absolventka 2005, pracoviště interní odd. Nemocnice Děčín.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Zdeněk G l o g e r – z OSL Ostrava - pracoviště: Lužická nemocnice - odd. chirurgie (nový primář).

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Dagmar Krejčová - prodloužení platnosti. Vydáno k datu 1. 10. 2005

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla nahlášena žádná akce.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Schválené licence ke dni 13. 9. 2005
 • Informace pro delegáty sjezdu - ubytování (Praha 14. - 16. 10.
 • Tiskové prohlášení ČLK - situace financování zdravotnictví
 • Tiskové prohlášení prezidenta ČLK - vystoupení ministryně zdravotnictví v TV Nova
 • Tiskové prohlášení prezidenta ČLK 3. 10. 2005 z prohlášení Asociace Nemocnic
 • Stanovisko ČLK ke stávce praktických lékařů (na www. lkcr.cz)
 • Návrhy na stabilizaci ekonomické bilance VZP (na www. lkcr.cz)
 • Žádost MUDr. Ratha - prodiskutovat aktuální situaci na představenstvech

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Žadatel NZZ Štěpánka Kořínková - místo provozování - Vilémov, Lipová - doporučeno uzavření smlouvy.

Bereme na vědomí.

Další korespondence :

 • není

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2006 - (středa) 8. 3. 2006 objednán malý sál - STŘELNICE od 16:00
 • SCHŮZKA AMBULANTNÍCH SPECIALISTŮ se bude konat 18. 10. 2005 od 17, 00 hodin (velká zasedací síň MěÚ Děčín I)
 • Hospodaření k 15. 9. 2005 - návrh na pořízení nového psacího stolu, nástavce na stávající skříňky a notebook pro předsedu RK. Schváleno v tomto pořadí.
 • Trvalá neúčast členky představenstva MUDr. Kučerové - doporučeno oslovit MUDr. Kučerovou, zda má vůbec zájem vykonávat funkci, nebo dá možnost zvolenému náhradníkovi ze severní části okresu.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • osloví MUDr. Martinu Kučerovou, zda hodlá nadále vykonávat funkci člena představenstva za severní část okresu

MUDr. Corn:

 • zajistí místo konání příštího zasedání (v listopadu) na Dýmníku

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster