Zpět na hlavní stránku

Zápis z okresního shromáždění OS ČLK Děčín 2005


Zápis z okresního shromáždění v Děčíně,
konaného dne 16. února 2005 v Děčíně

V sále Kulturního střediska Střelnice se sešlo 94 členů z celkem 326 členů zapsaných v seznamu OS ČLK, tj. 28, 8% ze zapsaných členů. Okresní shromáždění tedy nebylo usnášení schopné a nepřijalo usnesení.

Zahájení - uvítání hostů

Nemocnice: Ing. Miloslav Řehák - Nemocnice Děčín

Zástupce Města Děčín: 1. místostarosta Pavel Jeřábek

Pojišťovny: OP VZP Děčín - MUDr. Jana Štěrbová - ředitelka + Ing. Ilona Najmanová

OMLUVENI:

 • Ing. Petr Severa - vedoucí referátu zdravotnictví KÚ Ústí nad Labem
 • Ředitel Lužické nemocnice v Rumburku
 • Ředitel Nemocnice Varnsdorf
 • Ředitel Vojenské zdravotní pojišťovna - pobočky Ústí nad Labem
 • Ředitelka ZP METAL ALIANCE
 • Ředitel ZP MV - pobočky v Ústí nad Labem
 • MUDr. Josef Liehne, člen představenstva ČLK

Přítomní členové OS ČLK Děčín přijali návrh programu předloženého představenstvem:

Program:

 1. Volba pracovního představenstva + volba mandátové, návrhové a volební komise
 2. Představení nových členů OS ČLK Děčín - primáři představí své nové kolegy
 3. Zpráva o činnosti - přednese MUDr. Sellnerová
 4. Vystoupení hostů
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Volby (volba představenstva, RK, ČR, delegátů)
 7. Zpráva RK
 8. Zpráva ČR
 9. Diskuse ke zprávám
 10. Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2005 a případná diskuse k tomu + schválení
 11. Vyhlášení výsledků voleb
 12. Návrh usnesení
 13. Závěr

1) Volba pracovních orgánů okresního shromáždění

Volba pracovního předsednictva

Navrženi a schváleni: MUDr. Sellnerová, MUDr. Plhoň, MUDr. Ullrychová, MUDr. Slavík, MUDr. Černá, MUDr. Englerová, MUDr. Sucharda.

Volba mandátové komise

Navrženi a schváleni: MUDr. Slavík, MUDr. Černá, MUDr. Matiášek

Volba volební komise

Navrženi a schváleni: MUDr. Sucharda, MUDr. Šrámková, MUDr. Englerová

Volba návrhové komise

Navrženi a schváleni: MUDr. Ullrychová, MUDr. Plhoň, MUDr. Vítová

2) Představení nových členů

Přítomní primáři seznámili přítomné se jmény nových kolegů, osobně nebyli představeni, jelikož většina z nich se shromáždění nezúčastnila.

3) Zpráva předsedkyně MUDr. Aleny Sellnerové o činnosti představenstva

Zpráva o činnosti představenstva je uveřejněna jako samostatný dokument, projednán byl také návrh transformace RK a ČR na krajskou strukturu - předloženo na XVI. Sjezdu ČLK 9. 10. 2004 v Brně.

Závěr: Revizní komise na okresech mají mnoho práce, není možné přesouvat do krajské struktury. Působení ČR jako orgán by bylo smysluplné - stanovisko bude zasláno do 31. 3. 2005 představenstvu ČLK Olomouc.

4) Vystoupení hostů

První vystoupila nová ředitelka Územní pojišťovny VZP MUDr. Štěrbová, která seznámila s reorganizacemi ve VZP i s personálními změnami ve územní pobočce v Děčíně, představila novou vedoucí odboru zdravotní péče v Děčíně paní ing. Ilonu Najmanovou.

Dále ujasnila postoj VZP k problematice tvorby dohod o cenách péče na I. pololetí 2005 i o problematice zpožďování úhrad.

Ing. Řehák - nabídka - přednášky prim. MUDr. Dernera a MUDr. Vikala na semináři o možnostech magnetické rezonance nemohou být pro svou rozsáhlost umístěny na internetových stránkách Nemocnice Děčín, p. o. Z uvedeného důvodu byl zvolen jiný způsoby zveřejnění přednášky:

 1. přednášku bude umístěna na intranetu nemocnice pro ty, kteří jsou zaměstnanci nemocnice, nebo mají v rámci služeb možnost přístupu k intranetu.
 2. pro ostatní zájemce přednášku zkopírujeme na CD.

Diskuse směrem k hostům:

MUDr. Plhoň - Informace o problematice úhrad z hlediska poskytovatelů péče. Jak se orientovat v současném stavu nabídek pojišťoven k uzavření Dohod o ceně péče na 1. pololetí 2005.

5) Zpráva mandátové komise (MUDr. Slavík + MUDr. Černá)

Okresního shromáždění se zúčastnilo 67 členů z jižní části okresu a 27 členů ze severní části - celkem přítomno 94 členů z 326 zaregistrovaných (jih 215, sever 111). Jednání není usnášeníschopné.

6) Volby

Hlasováním bylo rozhodnuto, že volby proběhnou mandátovým způsobem odděleně za Sever a Jih. Dále bylo odhlasováno, že případní náhradníci delegátů sjezdu budou považováni za náhradníky celého okresu, bez ohledu na to, za kterou část byli zvoleni, v pořadí podle počtu obdržených hlasů, pokud ve své skupině volitelů dostanou alespoň 30 % všech možných hlasů.

Pak pod vedením předsedy volební komise MUDr. Ivana Suchardy proběhly postupně tajné volby představenstva OS Děčín, čestné rady a revizní komise OS Děčín a delegátů sjezdu ČLK na celé volební období. Zpráva o průběhu a výsledcích voleb je součástí přiloženého Protokolu o volbách.

7) Zpráva revizní komise OS ČLK Děčín

Přednesl MUDr. Ivan Sucharda. Obsahem byla

 • kontrola hospodaření,
 • výběr členských příspěvků - poděkování členům za disciplinovanost při placení členských příspěvků
 • šetření stížností - informace o počtu přijatých a vyřízených kauz.

Přílohou zápisu je úplná zpráva RK.

8) Zpráva předsedkyně čestné rady OS ČLK Děčín

Přednesla MUDr. Marcela Černá, seznámila přítomné s oblastmi

 • senátní řízení v roce 2004
 • informace o předání titulu Rytířce českého lékařského stavu v roce 2004 - proběhlo v Praze
 • seznámení s nominací kandidátů na udělení titulu Rytíře v roce 2005 - v tomto roce bude korespondenční hlasování
  - doporučení okresního shromáždění ČLK Děčín - prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, CSc.

Předsedkyně MUDr. Marcela Černá poděkovala MUDr. Jaroslavu Mikšovi (dřívějšímu předsedovi čestné rady) za předání zkušeností a pomoc, kterou ji poskytl při jejím nástupu do ČR.

9) Diskuse k předneseným zprávám

Přes opakované výzvy nikdo k předloženým zprávám nediskutoval.

10) Návrh rozpočtu + hospodaření

Přednesl místopředseda MUDr. Plhoň, informace o investicích v kanceláři OS ČLK Děčín - diskuse k rozpočtu, který je uveden v jiném dokumentu.

Vzhledem k situaci, že Okresní shromáždění členů OS ČLK Děčín není usnášení schopné, nebyla zpráva o hospodaření ani nový rozpočet předkládány ke schválení, ale návrh rozpočtu bude odeslán ke schválení ČLK v Olomouci.

11) Vyhlášení výsledků voleb, zpráva volební komise

Viz volební protokol.

Náhradník na sjezd MUDr. Jiří Slavík - je společný pro jižní i severní část (viz bod č. 7 zápisu)

12) Návrh usnesení

Usnesení nebylo předkládáno ke schválení protože - nebyla přítomna nadpoloviční většina členů OS.

13) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným, že se přes nepříznivé počasí zúčastnili dnešního shromáždění.

Jednání Okresního shromáždění bylo ukončeno v 19:15 hodin.

Za návrhovou komisi:

MUDr. František Plhoň     .....................
MUDr. Jana Ullrychová     .....................
MUDr. Eliška Vítová .....................
 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster