Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Listopad 2004


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

8. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. 11. 2004 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Koudelová, Čapková, Ullrychová, Slavík, Johanidesová, Louková, Corn.

Omluveni MUDr.: Englerová, Kučerová.

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Ullrychová - [vzdělávací semináře pro lékaře v nemocnici - zjistit, zda by nebylo možné pořádat semináře i pro privátní lékaře - s dobou konání po 15. hod.] - Semináře v Nemocnici Děčín se pořádají cca 4x do roka, začátek od 15:30h s ohledem na pracovní dobu zaměstnanců nemocnice (účast na seminářích je povinná). Informace o konání seminářů bude dána na vědomí do kanceláře s 30-ti denním předstihem (středa nebo čtvrtek).

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně

Informace předsedkyně o setkání s ministryní zdravotnictví Doc. MUDr. Emmerovou v Děčíně

Dne 1. 11. 2004 se konalo společné jednání zástupců MZdr., KÚ a ZZ Ústeckého kraje.

Na položenou otázku MUDr. Liehneho - jaká bude péče v roce 2006, až skončí Typové smlouvy nedokázala pí. ministryně zodpovědět, hovořila o nadužívání léků, převedení některých nemocnic na sociální lůžka (nejsou však finanční prostředky na jejich fungování).

Desatero zásad v koncepci zdravotnictví ČR Milady Emmerové (rozešleme e-mailem)

Změny v OP VZP Děčín

Nová struktura VZP, ustanovení regionálních poboček - ředitel OPVZP Děčín MUDr. Marek odešel do důchodu, Děčín nyní spadá pod společnou pobočku s Litoměřicemi - ředitelka OP VZP MUDr. Jana Štěrbová. Představenstvo pozve novou paní ředitelku na příští jednání (pozvánka - MUDr. Sellnerová).

Ambulantní pohotovostní péče v roce 2005

Schůzka zástupců provozovatelů a Kraje se konala 20. 10. 2004 v Děčíně i v Rumburku. Zúčastnila se v Děčíně MUDr. Sellnerová, MUDr. Lešanovská, MUDr. Slavík, MUDr. Richter M., v Rumburku MUDr. Englerová, MUDr. Jára, MUDr. Corn.

APP Děčín - informace podala MUDr. Lešanovská a MUDr. Slavík

- Po - Pá 17:00 - 20:00, o víkendu služba poskytována 9 hodin.

- současný stav: 3 hod. denně vyhovuje, frekvence lidí využívající APP se omezila.

- bylo započato jednání s ředitelem Nemocnice Děčín - hledá se vhodné místo v areálu nemocnice, uvažuje se o změně působiště (využití komplementu, konzilií - zázemí laboratoře a RTG, pracoviště s počítačem - jednodušší evidence pro poj.).

APP Rumburk - informoval MUDr. Corn. Stejné jako doposud, stav zůstává nezměněn i v r. 2005.

- APP pro severozápadní část šluknovského výběžku (stanoviště ve Velkém Šenově, výjezdní služba 24 hodin) - informace MUDr. Corn - zajištění stejné jako doposud, saský model není realizovatelný bez spoluúčasti pacienta. Zástupci KÚ byli informování i o dalších návrzích (MUDr. Corn)

- APP pro jihovýchodní část šluknovského výběžku (stanoviště v Nemocnici Varnsdorf, nevýjezdní služba Po - Pá 18:00 - 21:00, So a Ne 10 hodin) - zůstává stejné.

Diskuse:

 • Vystavování PN - praktičtí lékaři a ambulantní specialisté - povinnost ambulantních specialistů vydat zprávu s jasným posudková závěrem a v případě jasné neschopnosti u práci toto potvrdit vystavením potvrzením (viz poradna).
 • Zákon o zaměstnanosti - MUDr. Sucharda provede aktualizaci na www.clk.cz (informace u PN - změna u vystavování PN uchazečům o zaměstnání)

Doporučení: Na seminářích a schůzkách s ambulantními specialisty informovat o vystavování PN (na setkání AS pozvat i některé PL a lékaře OSSZ).

Na příští jednání bude pozván zástupce ředitele ZZS Ústeckého kraje MUDr. Luboš Kučera - (pozvánku i s otázkami MUDr. Sellnerová)

Informace ze XVI. sjezdu ČLK

O proběhlém sjezdu, změnách a návrzích informovali: MUDr. Sellnerová, MUDr. Sucharda, MUDr. Slavík

Diskuse: Krajské struktury ČLK - realizace transformace? Projednat na Okresním shromáždění 16. 2. 2005.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Vydáním závěrečného rozhodnutí bylo ukončeno šetření dvou stížností - v jednom případě došlo ke smírnému vyřešení ke spokojenosti stěžovatelky, v druhém případě, kde stížnost směřovala proti chirurgickému oddělení Lužické nemocnice (obecné stesky bez označení konkrétních lékařů), revizní komise konstatovala neoprávněnost stížnosti.

Čestná rada ČLK po projednání potvrdila stížnost, která došla bez uvedení adresy stěžovatele a bez označení konkrétního lékaře (stěžovatel upozorňoval na nedodržování pracovní doby lékařů), jako anonymní a odložila ji.

Nové stížnosti

Stížnost - žádost o přehodnocení kvalifikace invalidity - nepřísluší ČLK, pisatel bude o tom informován.

Ostatní záležitosti

Revizní komise doporučila připravit na příští schůzi rozpočtové opatření, které by upravilo rozpočet tak, aby lépe odpovídal skutečnosti a potřebám OS.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Čestná rada okresního sdružení neřeší žádné řízení, očekává jen stále rozhodnutí odvolacího senátu čestné rady ČLK v kauze, v níž se lékař postižený pokutou odvolal.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Lenka T e t ř e v o v á - absolvent 2004, pracoviště Nemocnice Děčín - dětské odd. Odesláno do Olomouce 27.10.2004. Doporučeno členství v ČLK.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Jindřich P i c k a - zaměstnanec OP VZP Děčín. Podáno 15. 10. 2004. Vydáno u 1. 11. 2004.

Schváleno.

Žádosti o vydání potvrzení o profesní bezúhonnosti

MUDr. Al Masri Ismat - pracoviště interní odd. Rumburk. Odesláno do Olomouce 25.10.2004.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla pořádána žádná akce.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Korespondence níže uvedená je pro členy OS ČLK v Děčíně přístupná k nahlédnutí v kanceláři OS.

Centrum ČLK:

 • Seznam vydaných licencí - výjimky u datu: 18. 10. , 27. 10. 2004.
 • Informace ke vstupu lékařů do ČLK (cizinci). I lékaři ze Slovenska musí doložit povolení MZd ČR.
 • Prohlášení MUDr. Ratha u informacím z MF Dnes a HN ze dne 22.10.2004
 • Prohlášení viceprezidentky ČLK u návrhu ČSSD zestátnit část zdravotnictví
 • MUDr. Jaroslav Henzl - výzva MUDr. Rathovi u rezignaci na funkci prezidenta (1.11.2004)
 • MUDr. Helena Fousková - viceprezidentka ČLK - výzva prezidentovi ČLK u odstoupení (2.11.2004)
 • Odpověď MUDr. Ratha na výzvy 2.11.2004
 • MUDr. Rath - přehled událostí
 • MUDr. Vedral - výzva členské základně ČLK

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Oznámení o změnách registrací:
  • MUDr. Daniela Herrmannová - změna TB
  • MUDr. Andrej Popov - změna TP
  • MUDr. Anton Olejár - změna - pracoviště PL pouze v Krásné Lípě
  • MUDr. Helena Laštůvková - změna místa provozování
 • Nabídka - Nadace Javorník - poskytuje dětským pacientům (v Ústeckém kraji) s nárokem na ozdravný pobyt s bezplatnou autobusovou dopravou.

Bereme na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • 14. 10. 2004 se konala schůzka ambulantních specialistů
 • Primáři jednotlivých odd. nemocnic budou vyzváni, aby přišli na Okresní shromáždění OS ČLK Děčín (16.2.2005) společně s absolventy z r. 2004, aby mohli být představeni ( dopis MUDr. Sellnerová)
 • Okresní shromáždění bude volební, musí se sestavit kandidátka - představenstvo, RK i ČR.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • pozvat ředitelku OP VZP Děčín + Litoměřice MUDr. Šterbovou na příští jednání představenstva OS ČLK
 • Pozvat MUDr. Luboše Kučeru - (otázky - organizační zajištění APP, traumatologický plán)
 • Rozeslat dopis primářům - pozvat je na OS i s absolventy a novými lékaři

MUDr. Sucharda:

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis )  ( zpět na obsah )

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster