Zpět na hlavní stránku

Zápis z okresního shromáždění ČLK v dĚČÍNĚ 2003


Shromáždění proběhlo dne 12. února 2003 v Děčíně v budově Střelnice od 15:00 hodin.

Hosté

 • MUDr. Josef Liehne (představenstvo ČLK, Krajská rada ČLK Úk),
 • MUDr. Hana Pácaltová (předsedkyně Krajské rady Úk, SPL),
 • MUDr. Michal Marek (VZP OP Děčín),
 • MUDr. Břetislav Matýsek (VZP OP Děčín),
 • Mgr. Součková (ZP Metal-Alliance);
 • omluvili se:
  • ministryně zdravotnictví MUDr. Marie Součková,
  • zástupci Ústeckého Kraje a Krajského úřadu.

Byly navrženy a zvoleny (aklamací) tyto pracovní orgány:

 • Pracovní představenstvo: MUDr. Černá, Šrámková, Louková, Liehne, Pácaltová, Plhoň (schváleno)
 • Mandátová komise: MUDr. Bělka, Čapková, Koudelová (schváleno)
 • Volební komise: MUDr. Šrámková, Mikš, Beránková (schváleno)
 • Návrhová komise: MUDr. Sucharda, Bílá, Lissek (schváleno)

Návrh programu

 1. Zpráva předsedy okresního sdružení
 2. Zpráva mandátové komise
 3. Projev zástupce představenstva ČLK
 4. Projev dalších hostů
 5. Volby členů představenstva a delegátů sjezdu
 6. Zpráva předsedkyně revizní komise
 7. Zpráva předsedkyně čestné rady
 8. Zpráva o hospodaření a návrh nového rozpočtu
 9. Diskuse
 10. Vyhlášení výsledků voleb

Program schválen.

Zpráva o činnosti OS Děčín v roce 2002

(Plný text zprávy je uveden zvlášť)

Představenstvo prošlo četnými změnami, mj. i pro abdikaci MUDr. Čermákové z funkce členky představenstva i delegátky sjezdu a MUDr. Hrušky z funkce člena představenstva. Proto se budou konat doplňovací volby.

V rámci diferencované práce s různými skupinami lékařů byly pořádány další 2 schůzky ambulantních. specialistů i schůzka PL.

Začala ne zcela hladká spolupráce s krajskou samosprávou. Rada kraje ČLK již provedla zásadní jednání s krajskými institucemi a snaží se o zlepšení spolupráce. Je nutno nově registrovat bývalé okresní nemocnice, u nás se to týká Nemocnice Děčín.

Lékaři přítomní na okresním shromáždění podpořili kroky představenstva OS ČLK, hájícího pověst a charakter člena OS MUDr. Suchardy, který byl nevybíravě napaden prezidentem ČLK MUDr. Rathem.

Zákon o komorách již nevyhovuje a bude patrně nutno ho novelizovat.

Problémem v naší oblasti je opakované ordinování pod vlivem alkoholu a také předpisování návykových léků v rozporu s platnými předpisy.

Bylo schváleno 15 oprávnění k předpisu léků pro vlastní potřebu.

Celkem registrujeme 316 členů, z toho 2 nedohledatelní, v roce 2002 přibylo celkem 7 členů, z toho 2 nově a 5 odjinud, v průběhu roku zemřelo 5 členů OS (dr. Geistová, dr. Štindlová, dr. Lankaš, dr. Hanková, dr. Voráček).

Informace o novelizaci předpisu S 7 a valorizaci členských příspěvků, o novelizaci S14 (Rytíř), S 1 (organizační řád), S 17 (Finanční řád), nově přijatý S 18 (Statut Etické komise ČLK).

ČLK se účastnila řady jednání, mj. o reorganizaci LSPP, řady výběrových zařízení na provozování zdravotnických zařízení (mammografie 2x, psychiatrie, PL 4x, urologie, oftalmologie, chirurgie 2x, gynekologie, endokrinologie, dětská alergologie).

Zpráva mandátové komise

Z 316 (205 z jihu / 111 ze severu okresu) je přítomno 88 (62 z jihu / 26 ze severu okresu), tedy 27,8% všech členů, shromáždění tedy není usnášení schopné.

Projev MUDr. Liehneho (představenstvo ČLK)

Účastnil se jednání dohodovacích, dojmy jsou tristní. Bylo ustoupeno od regulací na celostátní průměry, snaha je sjednotit poskytovatele předběžně, zásady - prodloužit dohodovací období na rok, prodloužit regulační období na 1/2 roku, vytvořit univerzální kalkulační vzorec. Hodnota bodu zatím zůstala na 1,02 Kč, ale po zavedení univerzálního vzorce by se měla cena bodu navyšovat s ohledem na zvyšování výběru pojistného.

Další problém je návrh zákona o způsobilosti k výkonu lékařského povolání, který obsahuje sporné partie o souladu naší a "evropské" atestace. Návrh zákona o nelékařských zdravotnických povoláních také přináší problémy v oblasti samostatnosti optometristů a porodních asistentek.

Projev MUDr. Pácaltové (Krajská rada ČLK)

V poslední době se daří sbližovat názory ČLK a SPL, což je pozitivní rys. Svou důležitou roli mají jak praktičtí lékaři, tak i specialisté, je třeba, aby se racionálně podělili o svůj díl práce.

Projev MUDr. Marka (OP VZP Děčín)

Zatím je struktura VZP zachována na okresní úrovni, i když existují tlaky na "zeštíhlení" pojišťoven. VZP má na děčínsku asi 100 000 pojištěnců, tj. asi 74%. Pojišťovna MV má asi 12 000, M-A 10 000, VOZP 5 000, pak OZP a ČNZP. Roční náklady jsou asi 900 mil. Kč.

Projev Mgr. Součkové (ZP Metal-Alliance)

Poděkovala za spolupráci, označila okres Děčín za "málo konfliktní".

Diskuse

Přednesena problematika vzdělávacích akcí a vybírání poplatku. Někteří organizátoři vyslovili názor, že by OS nemělo vybírat poplatek a požadovat nahlášení akce s předstihem. Předseda OS upozornil na skutečnost, že je možné - zvláště u akcí nesponzorovaných - požádat o úlevu na výši poplatku.

Volby

Průběh voleb a jejich výsledky jsou uvedeny v příloze - zápisu volební komise. V doplňovacích volbách byli do představenstva OS ČLK zvoleni MUDr. Kučerová Martina a MUDr. Slavík, delegátem na sjezd byl zvolen MUDr. Slavík.

Zpráva revizní komise ČLK OS

Zpráva je přílohou zápisu. Přítomní byli seznámeni s činností RK v oblasti kontroly hospodaření i v oblasti disciplinárního řízení.

Zpráva čestné rady OS ČLK

Zpráva je přílohou zápisu. Přítomní byli seznámeni s činností a jednotlivými kauzami.

Zpráva o hospodaření

Zpráva je přílohou zápisu. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.

Návrhová komise OS ČLK:

MUDr. Ivan Sucharda
MUDr. Marie Bílá
MUDr. Petr Lissek

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster