Kontakty a další informace

Okresní shromáždění
2000


Okresní shromáždění se konalo 8.1.2000 na Střelnici (bývalý Desta klub) v Děčíně

    Okresní shromáždění bylo volební, byly zvoleny všechny orgány okresního sdružené lékařů, tedy představenstvo okresního sdružení a jeho předseda, revizní komise okresního sdružení a čestná rada okresního sdružení a delegáti na sjezd České lékařské komory.

    Jednání okresního shromáždění se účastnil i prezident ČLK MUDr. David Rath.

Podle seznamu členů OS je v okrese Děčín 318 oprávněných voličů, z toho v oblasti Děčín 211, v oblasti Rumburk 107.

Okresního shromáždění se podle zprávy mandátové komise, která prozkoumala presenční listiny, zúčastnilo 76 lékařů, tj. 23,9% voličů, z toho z oblasti Děčínska 52 lékařů (24,6%) a z oblasti Šluknovska 24 lékařů (22,4%). Okresní shromáždění tedy nebylo schopné usnášení, avšak volby v souladu se stavovskými předpisy proběhly.

Výsledky voleb do orgánů okresního sdružení v Děčíně

Předseda OS:


MUDr Plhoň František

Čestná rada OS:

MUDr Mikš Jaroslav (př.)
MUDr. Dragounová Jitka
MUDr Lazarová Taťána
MUDr Tošovský Josef (mpř.)
MUDr Vítová Eliška

Revizní komise OS:

MUDr Sellnerová Alena (př.)
MUDr Lešanovská Jaroslava
MUDr Matiášek Petr
MUDr Rűckl Pavel
MUDr Šebek Richard

Představenstvo OS:

MUDr Ullrych Martin                   MUDr Flusek Jiří
     MUDr Čapková Vlasta              MUDr Popelka Zdeněk
      MUDr Trněný Ladislav            MUDr Cvachová Markéta
MUDr Čermáková Danuše                
MUDr Hruška Jiří  
  MUDr Herrmannová Daniela           MUDr Novotný Martin

Delegáti sjezdu:

MUDr Čermáková Daniela
MUDr Novotný Martin
MUDr Plhoň František
MUDr Sucharda Ivan

Součástí shromáždění byly zprávy o činnosti -

Prezident ČLK MUDr. Rath ve svém diskusním příspěvku především informoval o aktuální situaci v jednáních o financování zdravotní péče v prvním pololetí 2000. Seznámil přítomné se současným stavem cenového jednání krizového štábu ČLK. Apeloval na lékaře a jejich spoluúčast při řešení problému. Budeme mít takovou Komoru, jakou si ji uděláme! Vyzývá k jednotnosti – v současné době otálet s podpisem dodatku ke smlouvám. Věc se řeší, bylo podáno i k Ústavnímu soudu a Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Prohlášení okresního shromáždění v Děčíně

Okresní shromáždění OS ČLK Děčín žádá zdravotní pojišťovny o pravidelné informování o stavu čerpání prostředků z fondu zdravotního pojištění na předepsaná léčiva a indukovanou péči  v porovnávacím období pro jednotlivá ZZ.  

Okresní shromáždění OS ČLK Děčín plně podporuje kroky podnikané ČLK a krizovým štábem. V případě neúspěchu jednání se lékaři děčínského okresu připojí ke všem akcím pro zachování dobře fungujícího zdravotnictví ve smyslu prohlášení krizového štábu podepsaného MUDr. M. Vedralem ze dne 4.1.2000 

V Děčíně  8. 1. 2000

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster