Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů Děčín - Vzdělávání » Vzdělávání » Akce OSL Děčín pro lékaře

9. SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

Místo konání: Hotel Kristin Hrádek, Maxičky 30, Děčín, dne 22. 3. 2019 od 18:00 hodin
Odborný garant: MUDr. Marie Šťastná
Určeno pro: gynekology a porodníky a všechny další lékaře, které témata zajímají.
Poplatek: 0,- Kč
Ohodnocení ČLK: 5 kreditů

Vzdělávací akce pořádaná OS ČLK Děčín

 

Evid. č. Děčín
Evid. č. Praha

32/19/001

55288-2019

Přednáška

Zajímavosti z dětské gynekologie
MUDr. Helena Neumannová - Gynekologicko - porodnická klinika 1.LF UK
a Nemocnice na Bulovce, Praha

Přednáška

Screening karcinomu prostaty
MUDr. Marek Broul, Ph.D. - Klinika urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice
a Sexuologické odd. Masarykovy nemocnice, KZ, a.s., Ústí n. Labem

Přednáška

Podkožní nekrosy u novorozenců
MUDr. Daniela Humhejová - Dětská dermatologie EUC Klinika Ústí nad Labem, s.r.o.

Přednáška

Poporodní léze brachiálního plexu a rekonstrukční možnosti
MUDr. Ivan Humhej, PhD. - Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL
a Sexuologické odd. MNUL KZ, a.s. Ústí n. Labem

Přednáška

Bude možná spolupráce gynekologa s německými kolegy?
MUDr. Pavel Rubeš - Gynekologicko- senologické odd., Sachsische Schweiz Klinik Sebnitz, Německo
MUDr. Ivan Sucharda - Gynekologické oddělení nemocnice v Rumburku

Nutnost přihlášení

Přihlášení nutné, počet míst je omezen

Další poznámky

Občerstvení pro účastníky je zajištěno.
Ubytování v hotelu Kristin Hrádek si účastníci zajišťují sami a je nutné ho objednat ještě v lednu.

 

Přihlásit se můžete:

  1. zde vyplněním webového formuláře (přihlašte se před tím svým jménem a heslem)
  2. pomocí SMS na tel 607 246 323 ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
  3. pomocí e-mailu na kancelar.dc(at)clk.cz ve tvaru "clk dc datum_akce jméno a příjmení"
reg.č. CR
reg.č. OR
Začátek Konec Prezence Celkem míst 
pro vybraný seminář není vypsán žádný termín
 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec