» Archiv » 2012

 

Co dále, když nemusím(e) absolvovat přeregistraci

Nález Ústavního soudu po vyškrtnutí příslušných vět formuloval nově přeregistraci nikoliv jako povinnost, nýbrž jen jako možnost. Tudíž, pokud lékař nepodá žádost o přeregistraci, nic se neděje a může svou soukromou praxi provozovat dále na základě dosavadní registrace bez časového omezení. Nic víc pro další provoz praxe dělat nemusí, nově se na základě dosavadní registrace považuje automaticky za poskytovatele podle zákona č. 372/2011 Sb. Pokud by však lékař čistě z formálních důvodu přeregistraci chtěl, nic mu v tom nebrání, ale dělat to opravdu nemusí. Není k tomu potřeba přijetí novely zákona, Ústavní soud tuto povinnost zrušil samotným nálezem, k uveřejnění do Sbírky zákonů má podle § 57 odst. 4 zákona o Ústavním soudu povinnost předseda ÚS zaslat nález neprodleně poté, co vypracuje písemné vyhotovení. Toto písemné vyhotovení má být podle zákona hotovo do 30 dnů od ústního vyhlášení, tudíž by do konce roku ještě mělo být zveřejněno ve Sbírce zákonů. Nicméně i pokud by se tak nestalo, rozhodně to neznamená jakoukoliv překážku, neboť ze zákona vypadlo omezení platnosti dosavadních registrací na pouhých 36 měsíců, naopak tuto časovou neomezenost zákon vrátil, bez ohledu na datum zveřejnění a bez ohledu na to, zda lékař žádost o přeregistraci již podal nebo tak už nově na základě nálezu učinit nehodlá, protože nemusí.

Pokud už lékař žádost o přeregistraci podal a dosud o ní nebylo rozhodnuto, má dvě možnosti.

  • Buď nechat řízení doběhnout a přeregistraci si nechat vydat (jak bylo výše uvedeno, zákon to jako možnost nevylučuje),
  • anebo žádost vzít zpět a dále provozovat svou praxi podle dosavadní registrace, která zůstala pouhým podáním žádosti o přeregistraci nedotčena.

Jestliže by lékař podanou žádost vzal zpět, ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, uvádí, že na žádost osoby správní úřad vrátit zaplacený poplatek v plné výši, nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,. Vzhledem k tomu, že podle sazebníku poplatků v příloze tohoto zákona se správní poplatek váže až k vydání rozhodnutí o oprávnění podle zákona č. 372/2011 Sb., nikoliv jen k pouhému podání žádosti, povinnost , aby krajský úřad vrátil poplatek, zde vzniká. Je tedy třeba, aby v tomto případě k zpětvzetí žádosti lékař připojil i větu, že žádá o vrácení poplatku. Není třeba argumentovat protiústavnosti, jednak možnost přeregistrace byla i tak zachována, ale hlavně, nárok na vrácení poplatku v tomto případě automaticky vychází ze zákona nezávisle na nálezu Ústavního soudu.

Zdraví a hezký den přeje

Mgr. Bc. Miloš Máca, právní oddělení ČLK

na začátek stránky
 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO LÉKAŘE (NEJEN)

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry, zařazený do celoživotního vzdělávání.

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO SESTRY

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec